(kontumtv.vn) – Trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) đã phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, các tổ chức hội, đoàn thể chính trị xã hội nhận ủy thác vay vốn để triển khai các biện pháp đưa chính sách tín dụng xuống cơ sở, cơ bản đáp ứng nhu cầu về sản xuất, kinh doanh của nhân dân.

Tính đến nay, tổng dư nợ của các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đạt hơn 173 tỷ đồng, với hơn 6.700 khách hàng còn dư nợ, thông qua 137 tổ tiết kiệm và vay vốn. Trong đó, cho vay chương trình hộ nghèo chiếm tỷ lệ lớn, với hơn 100 tỷ đồng. Ngoài việc sử dụng nguồn vốn để phát triển các loại cây công nghiệp, chăn nuôi và kinh doanh, các hộ vay vốn còn tập trung đầu tư vào phát triển các loại cây dược liệu phù hợp với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng ở địa phương như, hồng đẳng sâm, sâm Ngọc Linh và cây đương quy.

Qua kiểm tra cho thấy, các đối tượng đều sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, góp phần phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương, đặc biệt nhờ nguồn vốn vay tín dụng chính sách đã góp phần tăng số hộ thoát nghèo qua các năm. Năm 2016 có 365 hộ thoát nghèo, năm 2017 có hơn 400 hộ thoát nghèo.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *