(kontumtv.vn) – Thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban thường vụ Thành ủy Kon Tum đã xây dựng kế hoạch nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, tổ trưởng khu dân cư. Hiện nay thành phố đang đẩy mạnh triển khai thực hiện, đảm bảo theo kế hoạch.

Đến nay, trên địa bàn thành phố có 102/154 thôn, tổ đã thực hiện xong việc nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, tổ trưởng khu dân cư; còn 52 thôn, tổ dân phố chưa thực hiện. Trong tổng số 154 thôn trưởng, tổ trưởng, có 146 bí thư Chi bộ tại chỗ, 8 Bí thư chi bộ tăng cường; 41 thôn trưởng, tổ trưởng không phải là đảng viên. Theo kế hoạch, thành phố đảm bảo lộ trình đề ra.

Qua thời gian triển khai nhất thể hóa 2 chức danh Bí thư Chi bộ kiêm thôn trưởng, tổ trưởng khu dân cư cho thấy hiệu quả phù hợp với thực tiễn, các vấn đề quan trọng ở khu dân cư được chỉ đạo thực hiện kịp thời, nhanh chóng. Việc nhất thể hóa góp phần tinh gọn cơ cấu bộ máy từ cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở./.

CTV Minh Phượng – Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *