Kênh mương nội đồng
Kênh mương nội đồng

(kontumtv.vn) – Được sự quan tâm đầu tư của Trung ương, giai đoạn 2015-2018, từ Chương trình 135, tỉnh Kon Tum đã đầu tư xây dựng mới 765 công trình giao thông, thủy lợi, trường học, nước, điện sinh hoạt với tổng kinh phí trên 253 tỉ đồng; hơn 250 công trình được duy tu, bảo dưỡng với kinh phí trên 14 tỉ đồng. Các công trình sau khi được xây dựng đã phát huy tốt vai trò trong việc hỗ trợ, giúp gần 31.500 lượt hộ gia đình thuận lợi trong lao động, sản xuất. Trong giai đoạn này, hộ nghèo người dân tộc thiểu số trong tỉnh được hỗ trợ giống cây trồng với tổng kinh phí hơn 41 tỉ đồng, được hỗ trợ vay vốn theo Quyết định 54 với số vốn gần 15,8 tỉ đồng để phát triển sản xuất.

Từ nguồn lực hỗ trợ của Đảng, Nhà nước thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia 135, đã giúp bà con nông dân có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo theo chuẩn đa chiều.

                                                                                                Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *