(kontumtv.vn) – Thực hiện kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí hóa lỏng LPG trên địa bàn, vừa qua đoàn kiểm tra liên ngành Sở Công Thương tỉnh Kon Tum đã tổ chức kiểm tra gần 50 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và các cửa hàng kinh doanh gas tại tất cả các huyện, thành phố trong tỉnh.

ban ga

Qua kiểm tra, nhìn chung ý thức chấp hành các quy định của pháp luật tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến và chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy; về niêm yết giá, hóa đơn, chứng từ, hồ sơ, thủ tục trong kinh doanh; tiêu chuẩn về đo lường, chất lượng. Riêng về kinh doanh gas, ngoài các cửa hàng kinh doanh lớn, vẫn còn nhiều điểm bán lẻ gas không đủ điều kiện kinh doanh như chưa có giấy phép, chưa được tập huấn về công tác phòng cháy, chữa cháy, để gas chung với các mặt hàng hóa khác, chưa có khu riêng biệt, chưa thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ.

Ngoài việc kịp thời xử lý các sai phạm, qua kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành đã tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở những quy định của pháp luật trong kinh doanh những mặt hàng có điều kiện; yêu cầu các cơ sở chấp hành nghiêm túc để đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

                             Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *