(kontumtv.vn) – Chính phủ đã ban hành nghị quyết hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19. Tổng số tiền hỗ trợ 26.000 tỷ đồng với 12 nhóm chính sách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *