(kontumtv.vn) – Từ ngày 1/10/2020, Nghị định 91 của Chính phủ ban hành ngày 14/8/2020 về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác chính thức có hiệu lực. Nghị định 91 bao gồm nhiều quy định mới về các hành vi sai phạm, mức xử phạt, quyền lợi của người sử dụng dịch vụ điện tử, viễn thông… Phóng viên Đài PT – TH Kon Tum có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Thu, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh về Nghị định mới này.

PV: Thưa ông, Nghị định 91 vừa mới được ban hành thì có những điểm khác biệt nào so với những quy định cũ về chống tin nhắn rác, cuộc gọi rác và thư điện tử rác?

Ông Trần Văn Thu: Thứ nhất là phạm vi điều chỉnh của Nghị định 91 rộng hơn Nghị định 90 ở một số điểm, đó là Nghị định 90 thì chỉ mới quy định tin nhắn rác, thư điện tử rác, còn Nghị định 91 thì lần này đã bao quát đến các cuộc gọi điện thoại rác. Khác biệt thứ hai đó là về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác thì Nghị định lần này định nghĩa rõ ràng hơn, dễ hiểu hơn, dễ thực hiện hơn và bao quát ở tất cả các lĩnh vực công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, viễn thông, quảng cáo, an ninh thông tin và an toàn thông tin. Cái khác biệt thứ ba là quy định về mặt quản lý thì cụ thể hơn, rõ ràng hơn, trách nhiệm cho các đối tượng thì ở các nhóm doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp thứ nhất là cung cấp hạ tầng viễn thông; doanh nghiệp thứ hai đó là doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ tin nhắn thư và cuộc gọi; doanh nghiệp thứ ba là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quảng cáo và nhóm thứ tư đó là người sử dụng. Cái khác biệt nữa là các tổ chức, cá nhân sử dụng các dịch vụ viễn thông thì có quyền đăng ký hoặc rút ra danh sách không quảng cáo đối với số điện thoại của mình.

Ông Trần Văn Thu trả lời phỏng vấn của PV
Ông Trần Văn Thu trả lời phỏng vấn của PV

PV: Đây cũng là lần đầu tiên Nghị định đưa ra định nghĩa và quy định về cuộc gọi rác, ông có thể nói thêm về nội dung này như thế nào?

Ông Trần Văn Thu: Cuộc gọi rác được định nghĩa tại khoản 5, điều 3 của Nghị định 91 rất rõ, cuộc gọi rác là cuộc gọi điện thoại quảng cáo mà không được sự đồng ý của người sử dụng hoặc gọi điện quảng cáo vi phạm các quy định về gọi điện thoại quảng cáo tại Nghị định này. Thứ hai là gọi điện thoại vi phạm các nội dung bị cấm theo quy định tại điều 9 của Luật Giao dịch điện tử; điều 12 của Luật Công nghệ thông tin; điều 12 của Luật Viễn thông và điều 8 của Luật Quảng cáo; điều 7 của Luật An toàn thông tin và điều 8 của Luật An ninh mạng. Như vậy là các cuộc gọi quảng cáo vi phạm các nội dung trên đều bị xử phạt hành chính về cuộc gọi rác.

PV: Khi Nghị định 91 này được áp dụng thì sẽ có tác động như thế nào đối với doanh nghiệp và đem lại quyền lợi ra sao cho người dân?

Ông Trần Văn Thu: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ internet thì có trách nhiệm hướng dẫn sử dụng dịch vụ và cách thức chống tin nhắn rác, cuộc gọi rác; thứ hai là hướng dẫn cung cấp cho người sử dụng các công cụ ứng dụng để phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác và cho phép người sử dụng chủ động ngăn chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác và các biện pháp quản lý khác để thực hiện ngăn chặn tin nhắn rác và cuộc gọi rác. Đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thư điện tử thì có trách nhiệm là hướng dẫn người sử dụng cách thức chống thư điện tử rác; thứ hai là hướng dẫn cung cấp công cụ ứng dụng cho người sử dụng tự chủ động ngăn chặn thư điện tử rác và phản ánh về thư điện tử rác, yêu cầu các doanh nghiệp phải có biện pháp về mặt kỹ thuật cũng như quản lý để chống thư rác. Đối với doanh nghiệp quảng cáo thì có trách nhiệm là trước khi quảng cáo thì phải kiểm tra danh sách không quảng cáo được quy định tại khoản 1, điều 7 của Nghị định này để tránh gửi nhầm tin nhắn đăng ký quảng cáo hoặc tin nhắn quảng cáo. Và tại điều 11 này thì cũng quy định là các doanh nghiệp quảng cáo hoặc là người quảng cáo chỉ được phép gửi tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo khi người sử dụng đồng ý thì mới được gửi.(N) Còn đối với người sử dụng thì có quy định rất cụ thể, người sử dụng có hai quyền cơ bản, một là được phép chuyển các tin nhắn rác, thư điện tử rác, rồi cuộc gọi rác đến cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông để khiếu nại; thứ hai là được quyền nhận hoặc từ chối các dịch vụ quảng cáo.

PV: Vậy thì mức xử phạt đối với tin nhắn rác, thư điện tử rác hay cuộc gọi rác thì như thế nào?

Ông Trần Văn Thu: Quy định phạt từ 20 – 30 triệu đồng đối với một số hành vi như sau, ví dụ như thực hiện quá 01 cuộc gọi quảng cáo tới 01 số điện thoại trong vòng 24h mà không có thỏa thuận khác với người sử dụng, hoặc gọi điện thoại quảng cáo ngoài khoảng thời gian từ 08h – 17h mỗi ngày. Quy định phạt từ 80 – 100 triệu đồng đối với hành vi gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong danh sách không quảng cáo. Phạt tiền từ 140 – 170 triệu đối với các hành vi không thực hiện các biện pháp ngăn chặn tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo đến danh sách không nhận quảng cáo, hoặc không ngăn chặn thu hồi địa chỉ điện tử được dùng để phát tán tin nhắn điện tử, rồi thư điện tử và cuộc gọi rác theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Như vậy mức xử phạt của Nghị định 91 thì có sức răn đe mạnh mẽ hơn và cảnh báo, bảo vệ người tiêu dùng cao hơn.

PV: Vâng, xin cám ơn ông!

Hơ Jan – Thanh Hà  

                                                          

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *