(kontumtv.vn) – Giai đoạn 2019 – 2020, tỉnh Ninh Thuận phấn đấu có 1 – 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 1 – 2 thôn nông thôn mới kiểu mẫu, 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và không có xã dưới 9 tiêu chí.

NINH THUAN PHAN DAU CO 1-2 HUYEN DAT CHUAN NTM

Để đạt được mục tiêu này, tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo phong trào xây dựng nông thôn mới mạnh mẽ, rộng khắp trên địa bàn. Trong đó, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp, nhất là chính quyền cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, tỉnh Ninh Thuận tập trung mọi nguồn lực đảm bảo thực hiện hiệu quả chương trình; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong xây dựng nông thôn mới.

Mộng Thu – Công Phong

Đài PT-TH Ninh Thuận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *