(kontumtv.vn) – Trong tổng số 54 dự án chấp thuận chủ trương khảo sát, lập dự án, tính đến hết quý 1 năm 2019, tỉnh Ninh Thuận đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 12 dự án điện gió, với quy mô công suất 750 MW, tổng vốn đăng ký 27.937 tỷ đồng. Về điện mặt trời, UBND tỉnh Ninh Thuận đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 31 dự án, với quy mô công suất 1.966 MW, tổng vốn đăng ký trên 50.000 tỷ đồng.

Điện gió Ninh Thuận
Điện gió Ninh Thuận

Ninh Thuận là tỉnh có điều kiện khí hậu khô hạn, nắng và gió gần như quanh năm. Với tiềm năng này, Ninh Thuận đang tập trung nguồn lực đầu tư để khai thác có hiệu quả ngành công nghiệp năng lượng, đặc biệt là năng lượng xanh. Là địa phương tiên phong chủ động lập quy hoạch phát triển điện mặt trời, đến nay, Ninh Thuận đang dẫn đầu cả nước về năng lượng tái tạo với 08 dự án điện gió và điện mặt trời đưa vào vận hành thương mại. Trong đó, điện gió có 03 dự án,; điện mặt trời có 05 dự án. Dự kiến đến cuối năm 2019 sẽ có thêm 13 dự điện mặt trời đưa vào vận hành thương mại, góp phần quan trọng vào giải quyết sự thiếu hụt trầm trọng nguồn năng lượng Việt Nam và trở thành Trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước.

Việc triển khai các dự án năng lượng tái tạo đã tác động mạnh mẽ vào tăng trưởng và phát triển của tỉnh Ninh Thuận toàn diện trên các lĩnh vực, tạo động lực cho tăng trưởng của tỉnh trong giai đọạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Hữu Tầm – Ánh Hồng

Đài PT-TH Ninh Thuận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *