(kontumtv.vn) – Qua kết quả rà soát mức đạt chuẩn của các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 22, ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh Kon Tum, hiện nay trên địa bàn huyện Đăk Tô không có xã nào đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Vì vậy các xã trên địa bàn huyện đã và đang nỗ lực duy trì các tiêu chí đạt được và phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại để đạt được mục tiêu đề ra.

Theo lộ trình đến năm 2020, xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô về đích nông thôn mới. Để đạt mục tiêu đề ra, những năm qua, chính quyền địa phương đã lồng ghép nhiều chương trình để đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, nhưng đến nay xã Ngọc Tụ chỉ mới đạt được 9/19 tiêu chí, còn lại 10 tiêu chí chưa đạt. Vì vậy mục tiêu đến năm 2020 xã về đích nông thôn mới sẽ rất khó đạt được. Ông Huỳnh Hữu Phước, Chủ tịch UBND xã Ngọc Tụ nói: “So với Bộ tiêu chí nông thôn mới đặt ra, đến năm 2020 xã về đích nông thôn mới phải dưới 7% tỷ lệ hộ nghèo, đây là một cái khó mà hiện nay xã cuối năm 2017 khoảng 28%, làm sao giảm trong 2 năm để về đích nông thôn mới. Thứ hai là khó khăn thu nhập của bà con hiện nay, tính ra đến cuối năm 2017 sơ bộ thu nhập bình quân đầu người 18,1 triệu đồng/người/năm, nếu năm 2020 về đích nông thôn mới thì phải đạt 41 triệu đồng/người/năm, đây là một khó khăn của xã”.

Xây dựng nông thôn mới ở Đak Tô còn nhiều khó khăn
Xây dựng nông thôn mới ở Đăk Tô còn nhiều khó khăn

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, những năm qua, huyện Đăk Tô đã tập trung bố trí, lồng ghép nhiều nguồn lực để triển khai thực hiện. Riêng từ đầu năm 2018 đến nay, huyện đã bố trí hơn 23 tỷ đồng để hỗ trợ cây, con giống cho nhân dân và đầu tư hạ tầng thiết yếu, như hệ thống điện, đường, trường, trạm. Nhờ đó, diện mạo khu vực nông thôn đã có sự đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên đánh giá lại theo Bộ tiêu chí mới thì đến cuối năm 2017, bình quân mỗi xã trên địa bàn huyện chỉ đạt 9 tiêu chí, giảm 02 tiêu chí so với năm 2015. Ông Võ Văn Mân, Chủ tịch UBND xã Kon Đào cho biết: “Khó khăn nhất là tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư, hiện tại còn 39 nhà tạm, trong đó có 26 nhà nghèo, hộ nghèo nên các hộ nghèo đó rất khó khăn về nguồn lực để làm nhà. Còn tiêu chí khó khăn thứ hai là tiêu chí số 15 về suy dinh dưỡng thể thấp còi, hiện tiêu chí này khó đạt, trong quy định phải trên dưới 25%, hiện tại ở xã chiếm 32%, qua đánh giá 1 năm thì chỉ giảm 1% thôi, tiêu chí nếu này nếu về đích nông thôn mới thì cũng không đạt”.

Năm 2015, huyện Đăk Tô có 2 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới là Diên Bình và Tân Cảnh. Tuy nhiên đánh giá lại theo Bộ tiêu chí mới, đến cuối năm 2017 xã Diên Bình chỉ đạt 14/19 tiêu chí, xã Tân Cảnh đạt 13/19 tiêu chí. UBND huyện Đăk Tô cho biết, nguyên nhân chính là do thiếu nguồn vốn đầu tư cho những xã đã đạt chuẩn. Ông Ngô Văn Liêm, Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Tô cho biết: “Trong giai đoạn này huyện Đăk Tô có 2 xã đã về đích nông thôn mới giai đoạn 2015, đó là Diên Bình với Tân Cảnh, giai đoạn này không phân bổ vốn. Trong khi đó thì yêu cầu tiêu chí cao lên, cho nên họ đạt chuẩn giai đoạn 2015 nhưng giai đoạn này thì họ có một số tiêu chí không đạt, do yêu cầu tiêu chí cao lên, mà lại không đầu tư cho họ thì rất khó, không còn kích thích để các địa phương xây dựng nông thôn mới”.

Trước kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới ở hầu hết các xã chưa đạt yêu cầu, kế hoạch đề ra, huyện Đăk Tô đã đề ra nhiều giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới, đồng thời kiến nghị với các cấp chính quyền để có cơ chế tháo gỡ những khó khăn hiện nay. Ông Ngô Văn Liêm đề nghị: “Thứ nhất là tăng đầu tư cho phát triển sản xuất, vì quan trọng nhất là nâng cao đời sống, mà đời sống xuất phát từ sản xuất là chính, nên sản xuất phát triển thì đời sống mới nâng cao; thu nhập nâng cao thì từ đó mới giải quyết các vấn đề. Để thực hiện cái này thì chính sách thì có, nhưng cơ chế hỗ trợ thì cũng đề nghị cấp trên nguyên cứu, sửa đổi một số cơ chế để sao cho phù hợp với người địa phương, với quan điểm làm sao đầu tư trực tiếp cho người dân và đầu tư có hiệu quả, có trọng tâm, có trọng điểm”.

Bên cạnh đó, chính quyền huyện Đăk Tô chỉ đạo các xã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao nhận thức và hành vi của người dân, huy động nội lực của nhân dân góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *