Tuyên truyền về giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở cơ sở
Tuyên truyền về giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở cơ sở

(kontumtv.vn)- Trong năm 2017, tỉnh Kon Tum có 351 trường hợp tảo hôn, trong đó có 312 trường hợp ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trên cơ sở thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015- 2025 của Chính phủ, trong năm 2018, tỉnh Kon Tum tiếp tục đẩy mạnh việc giáo dục, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về nguy cơ, tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Đồng thời, tiến hành cung cấp thông tin, truyền thông, vận động đến các đối tượng có nguy cơ cao và các xã có tỉ lệ tảo hôn cao nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn toàn tỉnh.

              Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *