(kontumtv.vn) – Trong những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều, song Kon Tum vẫn đạt được kết quả giảm nghèo theo kế hoạch đề ra. Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, ông Nguyễn Trung Thuận, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh Kon Tum có cuộc trả lời phỏng vấn của Phóng viên Đài PT-TH tỉnh về kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo trong năm 2016 cũng như những giải pháp sẽ tập trung thực hiện trong năm 2017 này.

PV: Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia phỏng vấn trong chương trình đầu xuân năm nay.Thưa ông, năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều, vậy xin ông cho biết, trong quá triển khai thực hiện tỉnh Kon Tum có thuận lợi, khó khăn gì và kết quả giảm nghèo năm 2016 đạt được như thế nào? 

Ông Nguyễn Trung Thuận: Năm 2016 là năm đầu tiên chúng ta triển khai Chương trình MTQG Giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều. Có thể nói rằng, qua một năm triển khai thực hiện, thuận lợi trong công tác giảm nghèo đó là sự quan  tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh. Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết 06, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 87 để triển khai Đề án giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều. Đây là sự quan tâm cụ thể của lãnh đạo tỉnh trong việc định hướng nội dung cho công tác giảm nghèo 2016-2020. Bên cạnh đó là sự vào cuộc của các cấp chính quyền, đoàn thể và vai trò vươn lên của người dân.. Song trong quá trình thực hiện công tác giảm nghèo. trong năm 2016 còn một số khó khăn, đó là năm đầu triển khai nên các văn bản hướng dẫn của Trung ương để triển khai các chính sách giảm nghèo còn chậm. Thứ 2 cũng là năm đầu triển khai nghèo đa chiều nên là nhận thức về các tiêu chí để xác định nghèo đa chiều thì người dân cũng còn chưa nhận thức được một cách đầy đủ nhất, dẫn đến họ vẫn còn tâm lý trông chờ, ỷ lại. Thứ 3 là nguồn lực, do là năm đầu triển khai nên nguồn lực triển khai chậm, vì vậy chưa có nhiều nguồn lực hỗ trợ trong năm này. Song về thực tế, tuy khó khăn như thế nhưng lãnh đạo tỉnh cũng đã chỉ đạo gắn kết các nguồn lực, rồi vận dụng các nguồn lực của Trung ương, nguồn lực của tỉnh, rồi kêu gọi các tổ chức hỗ trợ, trong năm 2016 kết quả giảm nghèo của tỉnh đã đạt kế hoạch đề ra, chúng ta từ tỷ lệ hộ nghèo là 26,1%, đến cuối năm 2016 đã giảm xuống còn 23,3%. Theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh là giảm từ 3 – 4%, thì riêng 2016 tỉnh giảm 3,08%, cơ bản đạt theo kế hoạch đề ra.

PV: Nghị quyết của Tỉnh ủy đã đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh bình quân 3-4%/năm, riêng các huyện nghèo giảm từ 6-8%/năm theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016-2020. Vậy để thực hiện đạt mục tiêu này, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh trong năm 2017 sẽ được thực hiện như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Trung Thuận: Để triển khai thực hiện giảm nghèo đa chiều theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra, trong năm 2017 chúng tôi cũng sẽ tập trung tham mưu cho UBND tỉnh sẽ có kế hoạch chung của Ban Chỉ đạo trong năm 2017 theo từng tháng, từng quý, với những nội dung cụ thể. Trên cơ sở kế hoạch chung đấy, các sở, ngành, các đơn vị được phân công sẽ chủ động những phần việc của mình. Chúng tôi cũng sẽ tham mưu cho UBND tỉnh làm sao gắn kết các nguồn lực trên địa bàn của từng huyện, từng xã để cho các nguồn lực đó có hiệu quả hơn, để người nghèo hưởng nguồn lực đó có kết quả tốt hơn trong quá trình thực hiện, tránh việc manh mún, nguồn lực nhỏ lẻ, kém hiệu quả. Chúng tôi cũng sẽ nhân rộng một số mô hình, những cách làm hay, những tấm gương người nghèo thoát nghèo, rồi những mô hình hiệu quả, những mô hình tự lực tự cường, một số cách làm trong năm 2016 vừa qua rất là tốt về công tác giảm nghèo.

PV: Thưa ông, để thực hiện mục tiêu giảm nghèo thì việc khơi dậy tinh thần tự thân, lao động sáng tạo, cần cù vươn lên thoát nghèo của từng hộ nghèo là việc làm cần thiết. Vậy với chức năng là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo giảm nghèo của tỉnh, Sở LĐ-TB&XH sẽ triển khai những hoạt động gì để khơi dậy ý thức vươn lên của người nghèo?

Ông Nguyễn Trung Thuận: Câu hỏi của bạn đặt ra rất hay, đây là một vế hết sức quan trọng và quyết định sự thoát nghèo của người nghèo, đó là phải tự lực, tự thân vận động của người nghèo. Ngành Lao động cũng xác định nội dung này trong năm 2017, đối với người nghèo chúng tôi  sẽ đẩy mạnh các hoạt động để giúp người nghèo tự tin hơn trong việc thoát nghèo của mình. Thể hiện thứ nhất là sẽ tuyên truyền làm sao cho người nghèo biết được nghèo đa chiều, trong đó phân tích rõ ra nhóm người nghèo về thu nhập và nhóm người nghèo về thiếu hụt các chiều, thiếu hụt về y tế, giáo dục, nhà ở,  nước sinh hoạt và thông tin để cho người nghèo biết được mình đang ở là nhóm hộ nghèo nào và từ đó ngoài chính sách Nhà nước sẽ hỗ trợ theo chiều thiếu hụt của người nghèo, thì người nghèo cũng phải chủ động tự bản thân mình cải thiện chiều thiếu hụt của bản thân mình để cùng với chính sách hỗ trợ Nhà nước, người nghèo vươn lên thoát nghèo. Thứ 2 nữa thì chúng tôi cũng sẽ tham mưu cho UBND tỉnh nhân rộng những cách làm hay để cho người nghèo có thể đến những điểm đấy để học tập. Thứ 3 hết sức quan trọng trong việc khuyến khích người nghèo thoát nghèo đó là cộng đồng dân cư ở dưới thôn làng làm sao phát huy được tính chủ động của các khu dân cư, đặc biệt là các nhóm hộ để tự trong các nhóm hộ đó tự động viên nhau, khuyến khích nhau, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn với nhau để thoát nghèo bền vững.

PV: Xin cảm ơn ông về những nội dung vừa trao đổi. Nhân dịp năm mới, xin chúc ông dồi dào sức khỏe, xin chúc cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo giảm nghèo của tỉnh tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo trong năm 2017. 

 Thanh Tùng –Thanh Hà

          

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *