(kontumtv.vn) – Ông Nguyễn Đắc Vinh: Muốn có nhân tài phụng sự đất nước thì phải biết cách phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng.

Tại Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ II, ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Sinh thời Bác Hồ kính yêu luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến việc đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Trước lúc đi xa, Người nhắc nhở toàn Đảng, toàn dân: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Người chỉ rõ: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã nêu quan điểm “Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát huy nhân tài; đào tạo nhân lực cho phát triển kinh tế tri thức”; và quan điểm đó tiếp tục được nhấn mạnh trong Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “tạo mọi điều kiện cho sự tìm tòi, sáng tạo của đội ngũ trí thức” và “có cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, sử dụng nhân tài”.

“Nhân tài thời nào cũng có, thời nào cũng cần và trọng nhân tài. Muốn có nhân tài phụng sự đất nước thì phải biết cách phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng, trong đó phát hiện là yếu tố quan trọng, là tiền đề cho việc bồi dưỡng, phát triển tài năng”- ông Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh.

ong nguyen dac vinh: "muon co nhan tai thi phai biet cach phat hien" hinh 0
Ông Nguyễn Đắc Vinh: Muốn có nhân tài phụng sự đất nước thì phải biết cách phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng

Theo ông Nguyễn Đắc Vinh, lịch sử đã cho thấy tài năng, yếu tố thiên bẩm chỉ là tố chất; những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trước những thách thức to lớn của lịch sử thường xuất hiện những nhân tài kiệt xuất. Điều đó cho thấy, chỉ những ai dám đương đầu với khó khăn thử thách, chỉ những ai khát vọng vượt qua những thử thách, ý thức được những nguy cơ lớn và giải quyết nó thì trong những hoàn cảnh đặc biệt đó, họ mới xuất hiện và được tôn vinh là những nhân tài thực thụ. Mặt khác, tài năng là một loại phẩm chất, một sự thừa nhận và tôn vinh nhưng đi cùng với nó một cách tự nhiên, nó cũng đòi hỏi tài năng cần có trách nhiệm xã hội lớn lao hơn.

Ông Nguyễn Đắc Vinh khẳng định: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ nỗ lực cao nhất nhằm tạo ra môi trường khuyến khích sáng tạo, ươm mầm, nuôi dưỡng tài năng trẻ thông qua việc tổ chức hiệu quả hai phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, trọng tâm là việc triển khai phong trào “Sáng tạo trẻ” phù hợp với từng đối tượng thanh niên trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện công tác tài năng trẻ. Các hội thi, giải thưởng sáng tạo, liên hoan, đại hội tài năng trẻ các cấp sẽ tiếp tục được tổ chức, mở rộng về quy mô, nâng cao về chất lượng nhằm phát hiện, tôn vinh và biểu dương tài năng trẻ. Tăng cường, đa dạng hóa các hình thức kết nối, tập hợp tài năng trẻ, chú trọng kết nối, thiết lập chế độ thông tin thường xuyên giữa tài năng trẻ Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, giữa thế hệ tài năng trẻ hiện tại với thế hệ đi trước; xây dựng và thường xuyên cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu tài năng trẻ đã được Đoàn, Hội, Đội tuyên dương. Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ tích cực triển khai Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2020; Chương trình đào tạo lãnh đạo trẻ của Đoàn, Đề án đào tạo lãnh đạo trẻ tương lai từ đội ngũ chỉ huy Đội; tham mưu với Đảng, Nhà nước Đề án Phát triển Tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2016 – 2025… góp phần hình thành đội ngũ tài năng trẻ, lãnh đạo trẻ cho đất nước.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đã kêu gọi và mong muốn mỗi bạn trẻ hãy không ngừng rèn đức, luyện tài, đề cao tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến; hãy biết nuôi dưỡng và nỗ lực không ngừng để hiện thực hóa ước mơ, tiếp tục khẳng định tài năng để làm lớn mạnh không ngừng “nguyên khí” của quốc gia. Đồng thời, các tài năng trẻ hãy thể hiện quyết tâm, nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng dựng xây đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn./.

Minh Hòa/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *