(kontumtv.vn) – Theo ông Phạm Minh Chính, từ việc giảm được biên chế thì mới có dư địa tuyển người mới, người giỏi.

Sáng 25/12, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội năm 2017; Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả”.

Tham dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban dân vận Trung ương và lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội.

ong pham minh chinh giam duoc bien che moi tuyen duoc nguoi gioi hinh 1
Bà Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị.

Năm 2017, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội đã quan tâm, tổ chức các hoạt động chăm lo cho đời sống của nhân dân, đoàn viên, hội viên. Các phong trào thi đua, cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục được triển khai thực hiện, phát huy tinh thần sáng tạo và ý thức tự quản trong nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Các hoạt động vì người nghèo và công tác vận động, hỗ trợ, cứu trợ nhân dân một số địa phương bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ được triển khai kịp thời, góp phần ổn định cuộc sống nhân dân. Bên cạnh đó, công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được chú trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội…

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho rằng, thời gian tới, Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội cần tiếp tục tổ chức bộ máy, thay đổi tư duy để thích ứng với điều kiện mới. Đối với tổ chức công đoàn cần phải chuyển đổi hoạt động trọng tâm từ bảo vệ công chức, viên chức khối nhà nước sang khối ngoài nhà nước. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cần phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường giám sát phản biện và kiểm soát quyền lực.

“Về việc tinh giản biên chế bộ máy Trung ương 6 đã giao nhiệm vụ, chúng ta tập trung vào khối văn phòng, cơ cấu lại chỗ này, ngay lập tức có dư địa để tuyển người giỏi. Nhiều đồng chí cứ nói không có cào bằng, không có giảm 10%, trong Nghị quyết 39 nói rất rõ giảm biên chế gắn với việc tái cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong khi đội ngũ văn phòng nhiều 36%, nhiều hợp đồng ký không đúng nguyên tắc. Từ việc giảm thì mới có dư địa tuyển người mới, người giỏi. Đề nghị tập trung sắp xếp lại khối văn phòng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, dứt khoát theo Nghị quyết Trung ương 6 là không có phòng trong Ban, trong Vụ” – ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị, thời gian tới Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò của tổ chức, hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên. Kiện toàn tổ chức bộ máy, dân vận chính quyền, tiếp tục thể chế hóa đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt, đổi mới phương thức hoạt động phù hợp tình hình mới để thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó./.

Phương Thoa/VOV-Trung tâm Tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *