(kontumtv.vn) – Ngành Tuyên giáo tiếp tục chủ động bám sát, dự báo đúng tình hình thế giới, khu vực và trong nước.

Chiều 1/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trương ương tổ chức gặp mặt kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930-1/8/2016). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dự và phát biểu tại buổi gặp mặt. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Đinh Thế Huynh, gửi lẵng hoa chúc mừng.

ong vo van thuong: phai chu dong du bao dung tinh hinh  hinh 0
Ông Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi gặp mặt

86 năm qua, ngành Tuyên giáo đã không ngừng phát triển, góp phần quan trọng vào việc hình thành cương lĩnh, đường lối chính trị đúng đắn của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, cổ vũ hành động tự giác của hàng triệu quần chúng. Công tác tuyên giáo đã động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy lòng yêu nước, truyền thống đoàn kết anh hùng cách mạng.

Trải qua chặng đường đầy khó khăn thử thách, đội ngũ cán bộ, công chức viên chức Ban Tuyên giáo Trung ương nói riêng, ngành Tuyên giáo cả nước nói chung không ngừng nỗ lực phấn đấu, ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Bên cạnh đó, ngành luôn nỗ lực triển khai toàn diện các mặt công tác: lý luận chính trị, tuyên truyền, báo chí- xuất bản, văn hóa- nghệ thuật, khoa học, công nghệ, môi trường, giáo dục, đào tạo, thông tin đối ngoại… kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trước những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Võ Văn Thưởng cho rằng, công tác tuyên giáo hiện nay đang đứng trước những khó khăn, thuận lợi, thời cơ và thách thức đan xen. Tình hình thế giới và khu vực vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Do đó, ngành phải ý thức rõ ràng và sâu sắc về trách nhiệm của mình thời gian tới. Tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí công tác tuyên giáo trước yêu cầu mới. Phát huy những thành tựu, khắc phục những hạn chế, yếu kém, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cuộc sống đặt ra. Đặc biệt, chủ động đấu tranh phòng chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, đấu tranh phản bác những thông tin xấu độc trên Internet.

“Ngành Tuyên giáo tiếp tục chủ động bám sát, dự báo đúng tình hình thế giới, khu vực và trong nước. Kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên, phát hiện sớm những vấn đề phức tạp, nhạy cảm nảy sinh trong đời sống xã hội, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp tới triển khai nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết liên quan trực tiếp tới lĩnh vực tuyên giáo để tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy. Mỗi một cán bộ đảng viên thấu hiểu việc học tập làm theo Bác là công việc thường xuyên, hàng ngày trong cuộc sống, trong mỗi cơ quan, đơn vị”, ông Võ Văn Thưởng đề nghị.

Cũng tại buổi gặp mặt, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác được trao tặng bằng khen, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” của Ban Tuyên giáo Trung ương./.

Nguyễn Hằng/VOV-Trung tâm Tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *