(kontumtv.vn) – Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thấy đoàn kết là tư tưởng chiến lược rất lớn suốt cả cuộc đời Người.

Trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người nhấn mạnh rằng “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng ta và của Dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Bác đã dùng một hình ảnh rất ví von, đó là phải gìn giữ sự đoàn kết trong Đảng như giữ gìn “con ngươi của mắt mình” Đây cũng là nội dung mà Bác đã dành hẳn một phần trong bản Di chúc để nói tới.

Bác Hồ cầm đũa chỉ huy dàn nhạc và hợp xướng hát bài Kết đoàn vào tối 3/9/1960 tại công viên Bách Thảo, Hà Nội
(Ảnh tư liệu)

Theo GS.TS Hoàng Chí Bảo, đoàn kết là tư tưởng chiến lược rất lớn suốt cả cuộc đời Hồ Chí Minh. Nếu xem xét về mặt chính sách, chính sách đoàn kết dân tộc, đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết giữa đồng bào ở trong và ngoài nước, là tầm chiến lược, chính sách chính trị của Bác. Ở đó vừa có trí tuệ khoa học, vừa có đạo đức cách mạng cao cả, vừa thấm đẫm chất nhân văn con người của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bởi đoàn kết là sức mạnh, chia rẽ thì suy yếu và thất bại.

Hình ảnh Bác Hồ cầm chiếc đũa chỉ huy hát bài hát Kết đoàn đã đi vào lịch sử. Những giờ phút bác ở trên giường bệnh, các đồng chí lãnh đạo trung ương khoác tay nhau đứng bên giường bệnh của bác hát trong nước mắt bài hát Kết đoàn để Bác yên lòng ra đi. Điều này đã để lại biết bao cảm động vượt mọi thời gian cho mọi thế hệ. Đặc biệt, trong tình cảm đoàn kết thể hiện trong Di chúc, Bác ví “như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Con ngươi ở đây là ánh sáng, sự sống; nếu không có đoàn kết, Đảng cũng sẽ không có sức sống như thế nữa, dần dần trở thành một chính Đảng không được lòng tin của nhân dân. Đây là điều lo lắng, trăn trở suốt cuộc đời của Bác. Đây là một trong những tư tưởng cao quý, câu nói về sự đoàn kết trong Di chúc của Bác có thể coi là câu hay nhất, câu cảm động nhất, đã nói được điều hệ trọng nhất, thiêng liêng nhất và cũng thiết thực nhất cho chúng ta học tập và làm theo Bác ngày hôm nay.

Còn theo nhà báo Hà Đăng, yếu tố đoàn kết mà Bác nhấn mạnh trong Di chúc chúng ta phải hiểu rằng sự đoàn kết trong Đảng chính là sức mạnh nội sinh của Đảng, sức mạnh đó không phải từ trên trời rơi xuống cũng không phải từ bên ngoài mang vào mà đoàn kết trong Đảng phải được tạo nên, trước hết từ những con người trong Đảng, từ mỗi cán bộ đảng viên, từ mỗi tổ chức của Đảng, từ cấp Chi bộ cho tới cấp Trung ương.

Những cơ sở nhất quán của sự đoàn kết thống nhất trong Đảng chính là thống nhất về tư tưởng và mục tiêu của cách mạng; thống nhất về tôn chỉ, mục đích của Đảng, thống nhất về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, thống nhất về những tiêu chí chính trị, tư tưởng và đạo đức. Cuối cùng là sự thống nhất về kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Thiếu một trong những sự thống nhất này, không thể xây dựng được sự đoàn kết và thống nhất trong Đảng.

Thử tưởng tượng nếu trong Đảng không có sự thống nhất về lý tưởng và mục tiêu, về đường lối chính sách, về tiêu chí và phẩm chất đạo đức, kỷ luật, làm sao đảng có thể kết thành một khối trên dưới một lòng đồng tâm hiệp lực cùng làm nên sự nghiệp cách mạng. Tuy nhiên, để có sự thống nhất phải thông qua giáo dục và rèn luyện, đấu tranh tự phê bình và phê bình. Chính vì thế Bác nói, giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi trong mắt mình là sự ví von rất hình ảnh, bởi khi mất đi con ngươi, con người sẽ chẳng còn nhìn thấy gì hết. Mà đánh mất sự đoàn kết trong Đảng, chính là đánh mất đi sinh mệnh chính trị của Đảng./.

Thanh Hà/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *