(kontumtv.vn) – Hiện nay, tổng số cán bộ, công chức cấp xã của huyện Đăk Glei hơn 220 người. Trong đó, có hơn 84% cán bộ, công chức đạt chuẩn về chuyên môn, lý luận chính trị và hơn 15% chưa đạt chuẩn.

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, 100% cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn về chuyên môn, lý luận chính trị, Huyện ủy Đăk Glei đã chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan đoàn thể cấp xã xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn mới. Trong đó đào tạo, bồi dưỡng phải theo quy hoạch cán bộ, đảm bảo phù hợp với chuyên môn, chuyên ngành, vị trí việc làm và đảm bảo tính kế thừa. Đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cho từng năm và cả nhiệm kỳ 2020 – 2025; thực hiện đảm bảo theo quy định của Đảng và Nhà nước về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức./.

Ngọc Chí 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *