(kontumtv.vn) – Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy nhanh, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án; đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Nhằm phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công giao đầu năm 2022, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án; đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Ngoài ra, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu tập trung máy móc, thiết bị và các nguyên, nhiên vật liệu phục vụ thi công… đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình, nhất là vào các tháng mùa khô./.

                                                                                  Thanh Tùng – Đức Thắng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *