(kontumtv.vn) – Trong năm 2022, huyện Đăk Hà phấn đấu trồng mới 450 hecta rừng sản xuất, nâng tỷ lệ độ che phủ của rừng, không tính cây cao su đạt 46,73%.

Các loại cây trồng rừng được ưu tiên thực hiện là thông 3 lá, keo lai, mắc ca, dổi xanh, sao xanh… với tổng nguồn vốn đầu tư dự kiến hơn 28 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước, tiền dịch vụ môi trường rừng của các xã và các nguồn vốn hợp pháp khác trên 4,8 tỷ đồng; nguồn vốn Nhân dân tham gia bằng ngày công lao động hơn 23 tỷ đồng.

Trên cơ sở rà soát, tổng hợp diện tích đất rừng và nhu cầu chuyển đổi của người dân, huyện Đăk Hà xây dựng kế hoạch hỗ trợ hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư tham gia đề án trồng rừng tập trung với định mức 10 triệu đồng/ha theo Quyết định số 38 ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Về điều kiện được hỗ trợ là hộ gia đình, cá nhân có đất trồng rừng được cấp có thẩm quyền giao và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã sử dụng ổn định trong vòng 3 năm trở lên không có tranh chấp.

Trọng Nghĩa

Trung tâm VH-TT-DL&TT Đăk Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *