(kontumtv.vn) – Tiếp tục đổi mới công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học để sinh viên ra trường có năng lực đáp ứng yêu cầu công việc. Đó là nội dung được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm nhấn mạnh tại Lễ khai giảng năm học 2016 – 2017 của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

KHAI GIANG

Năm học 2016 – 2017, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đã tuyển sinh 375 sinh viên cho cả hai bậc đào tạo đại học và cao đẳng, theo học ở 15 chuyên ngành, đặc biệt có 25 sinh viên Lào. Năm học này, trường tiếp tục áp dụng hình thức đào tạo tín chỉ. Hình thức giảng dạy sẽ được đổi mới theo phương pháp tích cực, lấy sinh viên làm trung tâm.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm đã ghi nhận và biểu dương những thành tích Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đạt được trong thời gian qua, góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong năm học 2016 – 2017, Phân hiệu tiếp tục đổi mới công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học để sinh viên ra trường có năng lực đáp ứng yêu cầu công việc; tăng cường liên kết với các đối tác quốc tế và đối tác sử dụng lao động để có các chương trình đào tạo phù hợp; bám sát định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, từ đó có định hướng lựa chọn xây dựng các ngành đào tạo trọng điểm chất lượng cao và xem đây là yếu tố quan trọng để xây dựng thương hiệu Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

Ngọc Chí 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *