(kontumtv.vn) – Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kon Tum đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

phat bieu ket luan

Tại Hội nghị, các địa phương và các ngành liên quan đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến về việc quản lý các xưởng chế biến gỗ và các cơ sở mộc dân dụng; quản lý và xử lý phương tiện giao thông không đảm bảo điều kiện lưu hành tham gia vận chuyển lâm sản bất hợp pháp; công tác quản lý bảo vệ rừng của các đơn vị chủ rừng; công tác phát triển rừng gắn với hỗ trợ sinh kế, phục hồi rừng, giải quyết đất sản xuất cho người dân; công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng; công tác quản lý bảo vệ rừng khu vực biên giới; vấn đề con người thực thi nhiệm vụ tại các địa bàn có điểm nóng…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa ghi nhận một số thành quả hoạt động của ngành lâm nghiệp của tỉnh đã đạt được trong năm vừa qua. Đồng thời, đề nghị các sở, ban, ngành, các địa phương, các đơn vị chủ rừng tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng; chú trọng nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu của cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ lâm nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, phát hiện xử lý nghiêm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm, tiêu cực, bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp; tiếp tục đổi mới để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; đưa ra giải pháp huy động tối đa các nguồn lực để hoàn thành mục tiêu phát triển rừng.

Hoàng Lợi – Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *