(kontumtv.vn) – Ủy ban MTTQ Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Kon Tum tổ chức lễ phát động Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Kon Tum tỷ lệ hộ nghèo còn trên 2%, trong đó hộ nghèo người DTTS chiếm tỷ lệ cao. Tại lễ phát động, UBMTTQVN thành phố kêu gọi các cấp ngành, đoàn thể chính trị, xã hội, đồng bào các dân tộc trên địa bàn đoàn kết, phát huy nội lực, chủ động sáng tạo, huy động mọi tiềm năng, lợi thế ở từng khu dân cư tham gia thực hiện cuộc vận động. Đồng thời tập trung tuyên truyền, phổ biến các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương ĐBDTTS điển hình tiên tiến; hướng dẫn đồng bào DTTS nghèo và cận nghèo sử dụng có hiệu quả nguồn lực của gia đình, nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; hướng dẫn đồng bào DTTS nghèo và cận nghèo chuyển đổi các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao gắn với đề án mỗi xã một sản phẩm; vận động các hộ DTTS thành lập mới và tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã… ./.

CTV Minh Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *