(kontumtv.vn) – Cơ quan Bộ Chỉ huy và các đơn vị trong BĐBP Kon Tum đã đồng loạt tổ chức phát động đợt thi đua “Tháng hành động cao điểm” chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và kỷ niệm 70 năm Ngày bầu cử Quốc hội khóa đầu tiên (06/01/1946- 06/01/2016).

BĐBP Kon Tum phát động thi đua chào mừng Đại hội
BĐBP Kon Tum phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc

Cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên quốc phòng trong toàn đơn vị sẽ thi đua thực hiện và hoàn thành xuất sắc ba nội dung: Công tác chính trị, tư tưởng tốt nhất; Thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả cao nhất; Dân chủ, đoàn kết tốt, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất. Tại khối cơ quan Bộ Chỉ huy, 100% cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên quốc phòng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhận thức sâu sắc về tình hình nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, vai trò lãnh đạo của Đảng, ý nghĩa chính trị to lớn của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, về vai trò quan trọng của Quốc hội trong tiến trình lịch sử của đất nước; đề cao niềm tự hào, tự tôn dân tộc, xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, xây dựng niềm tin và ý thức trách nhiệm cao nhất, luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; đề cao cảnh giác, chủ động, nhạy bén, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa quân đội”, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Ngăn ngừa có hiệu quả “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Thực hiện tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội, hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”; thực hiện tốt cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”;  tích cực thực hiện phong trào “Bộ đội Biên phòng Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp phần củng cố mối đoàn kết quân dân, thực hiện“thế trận lòng dân”, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển.

Đại diện chỉ huy các phòng, Văn phòng, Đội công tác ngoại biên đã ký kết giao ước thi đua, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nội dung đã đề ra.

                                                                                       CTV Văn Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *