(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh.

PHAT DONG PHONG TRAO THI DUA LAP THANH TICH CHAO MUNG KY NIEM 75 NAM NGAY THANH LAP QUAN DOI NHAN DAN VIET NAM

Chủ đề của đợt thi đua đặc biệt bắt đầu từ đầu tháng 5 đến 22/12 năm nay là “Nhân dân tỉnh Kon Tum phát huy ý chí quyết chiến quyết thắng, năng động, sáng tạo, đoàn kết, vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Nội dung thi đua được tập trung trước hết vào đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung thiết thực, hiệu quả; phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch và về đích sớm các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2019. Trong đó, tiêu điểm là phong trào thi đua Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới, doanh nghiệp hội nhập và phát triển, cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau…

Song song với đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm tổ chức các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo; đưa phong trào thi đua này trở thành đợt sinh hoạt chính trị – văn hóa sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Đây cũng là dịp các cấp ngành, địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tăng cường làm tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa”, chính sách hậu phương- quân đội; tuyên truyền sâu rộng, nêu cao lòng tự hào về bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam và thành quả 30 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân…

Nghĩa Hà – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *