(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum đã phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2016.

 Song song với trọng tâm thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử, phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động còn nhằm tăng cường khai thác và sử dụng các nguồn lực, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 9,5 % với cơ cấu kinh tế hợp lý, nhằm tạo đà cho việc thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2016 – 2020). Phong trào thi đua còn nhằm đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội; thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững; tăng cường bảo vệ tài nguyên môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; giữ vững quốc phòng – an ninh; ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố và mở rộng quan hệ đối ngoại; đẩy mạnh liên kế hợp tác nội vùng, liên vùng và quốc tế.

Phong trào thi đua được triển khai hai đợt, đợt 1 từ tháng 1 đến 30/6, đợt 2 từ tháng 7 đến hết năm 2016.

                                                                   Nghĩa Hà – Công Luận

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *