(kontumtv.vn) – Nhân kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2016), UBMTQVN xã Hơ Moong (Sa Thầy, Kon Tum) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết và phát động phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc tại thôn Đăk Wok Yôp.

BAO VE AN NINH

Năm 2016, cán bộ, nhân dân thôn Đăk Wok Yôp đã đoàn kết, nỗ lực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên, tình làng nghĩa xóm được bền chặt. Tuy nhiên, đây là thôn mới được thành lập, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, 100% là đồng bào các dân tộc thiểu số, các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước ta. Trong thời gian qua tại thôn Đăk Wop Yôp xuất hiện tình trạng một số người dân xa lánh chính quyền địa phương, thiếu hợp tác với cán bộ Ban Công tác Mặt trận thôn, gây khó khăn trong công tác triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu dân cư.

Tại Lễ phát động, UBMTTQVN xã Hơ Moong, Đội Công tác an ninh Công an tỉnh đã giải thích, vạch trần âm mưu thâm độc của tổ chức phản động FULRO lợi dụng tà đạo “Hà Mòn” nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa phương; mọi người dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước khu dân cư; không nghe, không tin và không làm theo kẻ xấu; kiên quyết đấu tranh xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn”.

Tại buổi lễ, 5 thôn làng trên địa bàn xã đã ký giao ước thi đua thực hiện tốt công tác an ninh trật tự trên địa bàn.

                                                                                             CTV  Trang Nhung

                                      

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *