(kontumtv.vn) – Tròn 75 năm Bác Hồ gửi thư tới Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam, cũng là 75 năm các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Kon Tum vâng lời Bác, đùm bọc, dìu dắt nhau vượt qua những khó khăn để xây dựng cuộc sống ấm no, thôn, làng ngày càng phát triển. Niềm tự hào về thành quả hơn 100 năm xây dựng và phát triển tỉnh Kon Tum như ngày hôm nay, chính là kết tinh của trí tuệ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông A Jar là người dân tộc Xê Đăng ở làng Plei Đôn, thành phố Kon Tum. Năm nay đã 74 tuổi, ông chứng kiến nhiều sự đổi thay của quê hương mình sau 75 năm Bác Hồ gửi thư đến Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số miền Nam. Vâng theo lời Bác, không chỉ người Xê Đăng ở làng Plei Đôn mà 27 dân tộc anh em khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum, từ người Kinh đến người Ba Na, Gia Rai, người Tày, người Thái đều đoàn kết cùng nhau xây dựng cuộc sống ấm no, tiến bộ. Ông A Jar nói: “Ngày xưa người dân tộc thiểu số ít có người học đến đại học, trên đại học. Nhưng ngày nay rất vui mừng về học vấn đã có các cháu học tới học vị thạc sĩ, tiến sĩ, đó là niềm phấn khởi, rất tự hào. Đó là thực hiện lời Bác dạy mới được như vậy”.

Xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum có trên 4.000 hộ dân với hơn 28% là đồng bào dân tộc thiểu số. Và đúng như tên gọi Đoàn Kết, hành trình hơn 10 năm nỗ lực và 6 năm sau cán đích nông thôn mới của xã có sự đồng sức, đồng lòng của người dân. Đặc biệt là giữa các hộ người kinh và hộ dân tộc thiểu số đã có sự trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong trồng trọt, chăn nuôi. Kết quả, trong hơn 100 hộ sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn xã, có sự góp mặt của nhiều hộ người dân tộc thiểu số như hộ ông A Thai ở thôn Hnor, ông A Hnhiu ở thôn Đăk Kia với mức thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ông Nguyễn Đình Nam, Phó chủ tịch UBND xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum cho biết: “Để thực hiện thắng lợi chủ trương và chính sách do địa phương đưa ra cần có sự đồng lòng ủng hộ của tất cả người dân trên địa bàn xã. Và để có được sự đồng lòng đó thì chính quyền địa phương phải tuyên truyền vận động, giải thích người dân hiểu thực hiện chủ trương đó. Sau khi người dân thấy được những mặt lợi của mình thì người dân sẽ cùng nhau đoàn kết chia sẻ với chính quyền địa phương”.

75 năm thực hiện tâm nguyện theo bức thư Bác Hồ gửi Đại hội các DTTS miền Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã nêu cao sứ mệnh là trung tâm tập hợp, xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc. Để làm tốt vai trò của mình, gần 30 tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc tỉnh không chỉ làm nhiệm vụ “nói cho dân nghe” mà còn chú trọng “lắng nghe dân nói”. Từ đó, củng cố và phát huy khối đoàn kết giữa các dân tộc và giữa nhân dân với chính quyền các cấp, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển về kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh. Bà Lê Hồng Liên, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Kroong, thành phố Kon Tum nói: “Đối với xã Kroong nói chung và đối với công tác mặt trận, tuyên truyền thì thực hiện theo thư của Bác Hồ. Sắp tới 19/5 chúng tôi lồng ghép nội dung này vào trong tất cả các tổ chức Mặt trận để chúng tôi tuyên truyền, vận động. Cho các tổ chức thành viên tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên chúng ta là phấn đấu thực hiện theo thư Bác Hồ để lại”.

Ông Bùi Duy Chung, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum cho biết: “Chúng tôi đề ra kế hoạch để vận động, tuyên truyền đối với từng các tổ chức thành viên, hội viên làm sao để mọi người, trước hết là hiểu rõ được tâm tư, nguyện vọng, nắm được tâm tư, nguyện vọng người dân, thực hiện đầy đủ các chính sách của Đảng và của Nhà nước, nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội để càng ngày cái việc đoàn kết ngày càng nâng cao hơn”.

Thành quả cho sự đoàn kết, nỗ lực của các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã được cụ thể hóa bằng những con số tăng trưởng đáng mừng như GRDP năm 2020 tăng gần 72% so với năm 2015, tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016- 2020 đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra với 9,13%. Trong niềm hân hoan về những thành quả của sự đoàn kết, gắn bó, lời Bác Hồ căn dặn “Ðồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Ðê, Xê Ðăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau” sẽ tiếp tục trở thành ngọn đuốc dẫn đường để 28 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh cùng nhau đoàn kết, xây dựng quê hương Kon Tum ngày càng phát triển.

Chung Loan – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *