(kontumtv.vn) – Xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ quan trọng, quyết định trực tiếp đến sự nghiệp phát triển và bảo vệ quê hương, đất nước. Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Kon Tum đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân; triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, đã tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân.

Thời gian qua, UBMTTQVN huyện Ngọc Hồi đã thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”. Qua đó phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, đã huy động nhân dân đóng góp được gần 40 triệu đồng và trên 5.400 ngày công tham gia xây dựng công trình đường giao thông nông thôn, sân bóng chuyền, nhà sinh hoạt cộng đồng, nạo vét kênh mương, đào hố rác tại khu dân cư, trồng cây xanh… góp phần tích cực vào xây dựng nông thôn mới của địa phương. Đến nay, Ngọc Hồi đã có 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã đạt trên 10 tiêu chí và 1 xã đạt 7 tiêu chí. Ông Kring Vươn, Chủ tịch UBMTTQVN xã Đắk Nông, huyện Ngọc Hồi nói: “Trước hết là nhờ công tác tuyên truyền nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, nhân dân đồng tình, ủng hộ đối với chương trình xây dựng nông thôn mới. Khi có bất kỳ một chương trình làm đường ở một thôn nào đó thì chúng tôi xuống tuyên truyền trực tiếp tại thôn để nhân dân có thể tham gia ý kiến xây dựng và ủng hộ công trình, vì quyền lợi nhân dân”.

Lấy ý kiến người dân trong xay dựng nông thôn mới
Lấy ý kiến người dân trong xây dựng nông thôn mới

 “Qua 2 năm thực hiện cuộc vận động, đã mang lại hiệu quả. Về phát triển kinh tế, bà con đã từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo. Về xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp, có rất nhiều thôn, làng tổ chức dọn vệ sinh hàng tuần, hàng tháng và giao cho các tổ chức thành viên phụ trách từng đoạn, từng khu vực. Ngoài ra, trong mỗi lần chào cờ hàng tháng, đã vận động quyên góp một số tiền nhất định để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo”. Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Ngọc Hồi cho biết.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị” đã nhận được hàng vạn ngày công đóng góp, hàng ngàn mét vuông đất cùng hàng chục tỷ đồng của người dân quyên góp. Ngoài ra, các cuộc vận động, phong trào thi đua như “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”… cũng được cơ quan Mặt trận và các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Bên cạnh đó, UBMTTQVN các cấp đã quan tâm tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết cùng nhau thực thi pháp luật; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; khắc phục khó khăn từng bước ổn định cuộc sống. Đến nay, toàn tỉnh có 842 khu dân cư xây dựng được hương ước, quy ước theo qui định; 606 khu dân cư văn hóa và trên 83.000 gia đình được công nhận gia đình văn hóa.

Để tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, cơ quan Mặt trận các cấp đã quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc. Chú trọng thực hiện chính sách an sinh xã hội như hỗ trợ sản xuất, sửa chữa, xây dựng nhà ở, chăm sóc sức khỏe… Để từ đó, giúp đồng bào các dân tộc yên tâm phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống. Bà Y Phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh Kon Tum nói: “Việc xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc là truyên thống quý báu của dân tộc ta, được đúc kết hàng ngàn năm lịch sử. Phát huy tinh thần ấy, cơ quan MTTQVN các cấp đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường mở rộng khối đại đoàn kết thông qua việc đa dạng hóa hình thức hoạt động. Việc xây dựng khối đại đoàn kết đã tạo sự phong phú, sinh động về tổ chức, hoạt động cũng như sự linh hoạt trong cơ cấu các thành phần trong khối đại đoàn kết các dân tộc, đặc biệt mối liên hệ giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận và nhân dân ngày càng mật thiết hơn”.

Thời gian qua, khối đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Kon Tum đã không ngừng lớn mạnh. Các dân tộc anh em sinh sống tại địa phương luôn chung vai, sát cánh cùng nhau phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, tích cực góp phần xây dựng quê hương Kon Tum ngày càng giàu mạnh.

Hà My – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *