(kontumtv.vn) – Trung đoàn 24 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 3) được thành lập ngày 24/02/1946 tại Trại Cau, Kiến An, Hải Phòng, nhưng đơn vị tiền thân của Trung đoàn đã được thành lập ngay từ những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám (Chi đội 3). Phát huy truyền thống 73 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành của Trung đoàn, thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay đang nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để xây dựng Trung đoàn ngày càng trưởng thành và vững mạnh.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang 73 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã chú trọng lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện, đáp ứng tốt với yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt tập trung xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ thực sự tinh nhuệ, trước hết tinh nhuệ về chính trị, kỹ chiến thuật và có ý chí quyết tâm cao, tin tưởng, kiên định vào sự lãnh đạo của Đảng; đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ chủ trì với cấp ủy các cấp; tăng cường giáo dục pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức trong thực hiện các nhiệm vụ.

Giáo dục truyền thống cho chiến sĩ mới
Giáo dục truyền thống cho chiến sĩ mới

Trong xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn luôn coi trọng công tác giáo dục nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của quân nhân trong chấp hành Hiến pháp, pháp luật Nhà nước, kỷ luật, điều lệnh, điều lệ của Quân đội và quy định của đơn vị; gắn xây dựng chính quy với rèn luyện kỷ luật và xây dựng môi trường văn hoá trong sạch, lành mạnh. Các đơn vị thường xuyên kiểm tra việc rèn luyện lễ tiết, tác phong mang mặc, xưng hô, chào hỏi và ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua thiết thực kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Trung đoàn. Trung tá Lê Quốc Việt, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 24 nói: “chúng tôi thường xuyên quán triệt sâu sắc Chỉ thị 917 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trên cơ sở đó cụ thể hóa Nghị quyết lãnh đạo của Trung đoàn để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn điện. Trong quá trình tổ chức thực hiện chúng tôi phát huy vai trò của cơ quan trong việc tham mưu, đề xuất và đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ các đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ”.

Được huấn luyện, rèn luyện trong môi trường Quân đội, đặc biệt là một Trung đoàn có bề dày truyền thống, các chiến sĩ trẻ trong đơn vị đã ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành người quân nhân chuẩn mực.  Trung sĩ Nguyễn Tấn Tài, Đại đội 18, Trung đoàn 24 chia sẻ: “Tôi rất vinh dự được nhập ngũ vào Trung đoàn 24, Trung đoàn 2 lần anh hùng, tôi sẽ phấn đấu cố gắng học tập, rèn luyện bản thân để phấn đấu trở thành chiến sĩ ưu tú”.

“Tôi rất vinh dự khi được phục vụ tại Trung đoàn 24, đơn vị có truyền thống là đơn vị anh hùng, bản thân luôn luôn gương mẫu học tập, phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với đơn vị Trung dũng, luôn luôn Trung dũng”. Trung sĩ Phạm Tấn Diệp, Đại đội 11, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 24 nói.

Kế thừa và phát huy truyền thống 73 năm, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 24 đang nỗ lực phấn đấu, rèn luyện về mọi mặt, quyết tâm thi đua xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện và vững chắc.

Duy Hùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *