(kontumtv.vn) – Để huy động được sức mạnh nhân dân, Đảng phải trong sạch vững mạnh, chăm lo đời sống người dân; cán bộ, đảng viên gương mẫu; từ đó, tạo niềm tin và phát huy sức mạnh của người dân. 
Phat huy vai tro chu the cua nhan dan trong su nghiep doi moi dat nuoc hinh anh 1
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 25/3, tại Hà Nội, Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương tổ chức Hội nghị góp ý cho Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Chủ tịch Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương, chủ trì hội nghị.

Bí thư Trung ương Đảng Bùi Thị Minh Hoài; các thành viên Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương tham dự hội nghị.

Trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương Điểu K’Ré cho biết, Ban Dân vận Trung ương xây dựng chương trình hành động với 4 nội dung chính: tham mưu quán triệt, triển khai có hiệu quả Nghị quyết; tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng với công tác dân vận; tổ chức có hiệu quả các cơ chế phối hợp công tác dân vận của hệ thống chính trị; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận.

Cụ thể, một trong những nội dung công tác dân vận cần tập trung quán triệt, tuyên truyền trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về việc thực hành và phát huy rộng rãi sự dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội; khơi dậy, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Cùng với đó, liên quan đến nội dung “phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân,” văn kiện Đại hội XIII nêu rõ việc thực hiện đúng đắn, hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.”

Ban Dân vận Trung ương đã tham mưu cho Đảng lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị tập trung thực hiện tốt công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; công tác dân vận của lực lượng vũ trang; công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận thực hiện trên nguyên tắc “dân biết, hiểu, đồng thuận, tạo sức mạnh chung cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.”

“Không có dân thì không thể có sự thành công của đất nước. Do đó, văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề cao, nhấn mạnh vai trò và sức mạnh của con người Việt Nam, văn hóa Việt Nam. Nhân dân được đặt ở vị trí trung tâm, là chủ thể của sự nghiệp đổi mới đất nước,” Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh.

Đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh quan điểm, “cả hệ thống chính trị cùng làm công tác dân vận.”

Công tác dân vận phải quan tâm thực chất đến đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; đồng thời đề cao vai trò làm chủ của người dân, tích cực tham gia vào quá trình xây dựng đất nước, bảo vệ quyền lợi chính mình, cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước như xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển đời sống vùng đồng bào dân tộc…

Đồng chí Trương Thị Mai cho biết, để huy động được sức mạnh nhân dân, Đảng phải trong sạch vững mạnh, chăm lo đời sống người dân; cán bộ, đảng viên gương mẫu; từ đó, tạo niềm tin và phát huy sức mạnh của người dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách.

Cùng với đó, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị rà soát lại, bổ sung nội dung cụ thể trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận; đồng thời bổ sung yêu cầu Chính phủ, chính quyền các cấp chú trọng hướng tới nền hành chính phục vụ nhân dân, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch./.

Diệp Trương (TTXVN/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *