(kontumtv.vn) – Trong hai ngày đầu của kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh đã dành một ngày rưỡi để các đại biểu thảo luận tại tổ. Các ý kiến của các đại biểu thông qua thảo luận tổ là cơ sở để HĐND tỉnh ban hành nghị quyết kỳ họp sát đúng với thực tiễn địa phương.

Qua một ngày rưỡi thảo luận tại tổ và thảo luận tại hội trường, các đại biểu đã có gần 60 lượt ý kiến về nhiều vấn đề liên quan đến kỳ họp. Thông qua thảo luận, các đại biểu đã chỉ ra nhiều nội dung còn hạn chế, thiếu sót mà trong quá trình soạn thảo dự thảo nghị quyết của kỳ họp chưa tính đến. Đơn cử như kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2017 của UBND tỉnh, phần dự báo tình hình còn chung chung và chưa nêu rõ cơ sở để đảm bảo thực hiện các mục tiêu về thu nhập bình quân, về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Liên quan đến lĩnh vực môi trường, quản lý bảo vệ tài nguyên, các tổ đại biểu đã thẳng thắn yêu cầu UBND tỉnh cần giải thích rõ hơn về trách nhiệm những tồn tại, hạn chế trong báo cáo năm 2016. Thông qua thảo luận, các đại biểu đã phát huy tốt tinh thần dân chủ, trí tuệ và vai trò đại biểu của nhân dân. Đại biểu Phan Thị Thủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh nói: “Tôi nghĩ ngoài các lý do khác, bản thân người đại biểu có trách nhiệm và các quy định của luật là một trong những lý do tạo nên sự chủ động cho đại biểu trong kỳ họp lần này khi thảo luận những vấn đề đặt ra”.

Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại tổ
Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại tổ

Tại phiên thảo luận, đã có nhiều ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025. Điều này cho thấy, lĩnh vực giáo dục hiện đang thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu. Đại biểu Nguyễn Phúc Phận, Gám đốc Sở GD&ĐT tỉnh cho biết: “Qua thảo luận tại tổ, các đại biểu quan tâm nhiều về giáo dục đào tạo. Trong đó nổi lên có 2 ý. Các đại biểu chia sẻ thành quả ngành đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong thời gian gần đây. Thứ hai là đại biểu quan tâm giáo dục vùng DTTS. Đây là tiền đề tốt để ngành Giáo dục tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện tốt sự nghiệp giáo dục đào tạo trên địa bàn”.

Nội dung đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên khi ra trường, đặc biệt là học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số đã được nhiều đại biểu quan tâm, đề xuất hướng giải quyết. Về nội dung này, đại biểu Bloong Tiến, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh cần ban hành nghị quyết về chỉ tiêu tuyển dụng, sử dụng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số tại các cơ quan, ban ngành trong toàn tỉnh. Đại biểu Bloong Tiến cho biết, hiện nay Chính phủ đã ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn nội dung này.

Kết quả thảo luận, góp ý của các đại biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh trong hai ngày 6-7/12/2016 là cơ sở để HĐND tỉnh hoàn thiện và biểu quyết thông qua những vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng -an ninh trong năm 2016.

Ngày 8/12, HĐND tỉnh sẽ làm việc tập trung tại hội trường để nghe UBND tỉnh giải trình, làm rõ một số nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau; thực hiện chất vấn đối với UBND tỉnh và các sở, ngành những nội dung cử tri quan tâm và biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp

                                      Văn Hiển – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *