Các HTX sản xuất rau quả sạch hoạt động rất hiệu quả
Các HTX sản xuất rau quả an toàn hoạt động rất hiệu quả

(kontumtv.vn) – Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 25 HTX nông nghiệp, trong đó 21 HTX dịch vụ tổng hợp, 4 HTX nuôi trồng thuỷ sản. Kết quả phân loại HTX năm 2016 có 15 HTX đạt loại khá – chiếm 60%, 6 HTX trung bình -chiếm 24%, 4 HTX hoạt động yếu – chiếm 16% tổng số HTX. Tỉnh Kon Tum còn có 102 tổ hợp tác thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp, có hơn 1.500 thành viên là cá nhân, hộ gia đình tham gia tổ hợp tác. Hiện nay khoảng 50% số hợp tác xã đã có đăng ký chứng thực với UBND xã theo Nghị định 151 của Chính phủ.

Trong thời gian tới, tỉnh Kon tum tiếp tục nâng cao vai trò của khu vực kinh tế tập thể trong sản xuất, kinh doanh và đời sống của xã viên, đời sống cộng đồng như y tế, giáo dục, thể thao, văn hoá; khuyến khích thành lập hoặc tham gia thành lập hiệp hội ngành nghề, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật, công nghệ, bảo vệ môi trường; tập trung củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX trên địa bàn tỉnh trong mọi lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *