(kontumtv.vn) – Tháng 4/2007, Tỉnh ủy Kon Tum khóa XIII đã ban hành Nghị quyết 02 về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2007-2010, có tính đến năm 2020. Qua 10 năm triển khai thực hiện, việc đầu tư phát triển các vùng kinh tế động lực trong tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng.

KET QUA DAT DUOC SAU 10 NAM THUC HIEN CHI THI 02

3 vùng kinh tế động lực được xác định trong Nghị quyết 02  bao gồm vùng kinh tế động lực thị xã Kon Tum, nay là thành phố Kon Tum gắn với các Khu Công nghiệp Hòa Bình, Sao Mai và các khu đô thị mới; vùng kinh tế động lực huyện Ngọc Hồi gắn với Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và thị trấn Plei Kần; vùng kinh tế động lực huyện Kon Plông gắn với Khu Du lịch sinh thái Măng Đen.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 02, đến nay các địa phương đã hoàn thành một số chỉ tiêu lớn của Nghị quyết đề ra. Cụ thể là thành phố Kon Tum đã được thành lập, huyện Ngọc Hồi được công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV và đang hoàn thiện các tiêu chí để thành lập thị xã; Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã hình thành và là trung tâm liên kết của Tam giác phát triển ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia. Trung tâm huyện lỵ huyện Kon Plông được hình thành và từng bước phát triển, Quy hoạch xây dựng Vùng Du lịch sinh thái Măng Đen đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và là vùng du lịch thuộc Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020.

Bộ mặt nông thôn và đời sống nông dân tại các vùng kinh tế động lực có nhiều khởi sắc, hạ tầng kinh tế-xã hội ở các xã khó khăn và đặc biệt khó khăn được cải thiện rõ nét. Ngoài ra, thu hút đầu tư tại Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và Khu Du lịch sinh thái Măng Đen có bước tiến đáng kể, một số dự án đầu tư đã đưa vào khai thác. 3 vùng kinh tế động lực của tỉnh đã trở thành tâm điểm thu hút đầu tư, có đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh và đã có tác động lan tỏa nhất định đối với các địa phương khác trong tỉnh.

Thanh Tùng – Thanh Hà

                                                                             

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *