(kontumtv.vn) – Với mục tiêu phát triển khoa học công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, năm 2022 ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum đặt mục tiêu đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới, các phần mềm chuyên ngành vào các hoạt động. 

Đặc biệt là gắn với các hoạt động cải cách hành chính, góp phần tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thiểu sử dụng giấy tờ, đảm bảo cho cán bộ chuyên môn có điều kiện khai thác, sử dụng thông tin trên hệ thống mạng để phục vụ cho công việc.

Đồng thời đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đa mục tiêu, tạo điều kiện để thực hiện giao dịch điện tử và tin học hóa việc thực hiện thủ tục hành chính; xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn…nhằm tích hợp phát triển các ứng dụng để quản lý, tác nghiệp, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường; thường xuyên cập nhật, tổ chức ứng dụng các công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, hệ thống thông tin đất đai, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu trắc địa áp dụng cho ngành đo đạc, bản đồ, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu thống kê đất đai và bản đồ hiện trạng sử dụng đất cho ngành quản lý đất đai; ứng dụng phần mềm quản lý số liệu báo cáo đánh giá tác động môi trường, phần mềm quản lý số liệu quan trắc, quản lý thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp./.

                                                                        Chung Loan – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *