(kontumtv.vn) – Nhằm khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh về điều kiện tự nhiên, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, hiện nay, việc hình thành và phát triển sản xuất nông nghiệp hiện đại theo hướng hữu cơ, nông nghiệp sạch, an toàn gắn với phát triển dịch vụ du lịch sinh thái nông nghiệp được UBND tỉnh Kon Tum đặc biệt quan tâm.

Khu Nông nghiệp công nghệ cao huyện Kon Plông
Khu Nông nghiệp công nghệ cao huyện Kon Plông

Nhiệm vụ cụ thể đến năm 2020 cần đẩy mạnh việc hình thành và phát triển các mô hình dựa trên quy mô, diện tích, loại hình sử dụng đất đai từng tiểu vùng khí hậu có lợi thế, chưa bị ảnh hưởng của ô nhiễm hóa chất. Những tiểu vùng có đủ điều kiện sản xuất nông nghiệp hữu cơ cần có sự quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và cải thiện độ phì nhiêu của đất đai, nguồn nước để phát huy thế mạnh. Phát triển sản phẩm hữu cơ theo hướng sản phẩm chủ lực của tỉnh, sản phẩm đặc sản địa phương, sản phẩm từ các giống có năng suất và chất lượng cao, có khả năng kháng sâu bệnh. Đến năm 2020 cần tập trung đầu tư bảo vệ và cải thiện độ phì nhiêu của 850 ha đất trồng lúa nước kém hiệu quả sang sản xuất, nuôi trồng các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.

Trong năm 2019, Sở NN & PTNT tỉnh phối hợp với các sở ngành, UBND các huyện, thành phố hoàn thành việc tham mưu các đề án phát triển trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Nguyễn Thu – Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *