(kontumtv.vn) – Trong những năm qua, phát triển sản xuất trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh Kon Tum từng bước được cơ cấu lại theo hướng phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có lợi thế so sánh của địa phương, nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm nông nghiệp.

Cao su là cây trồng chủ lực của tỉnh Kon Tum
Cao su là cây trồng chủ lực của tỉnh Kon Tum

Điển hình như trong sản xuất nông nghiệp, bằng việc áp dụng kỹ thuật mới  và giống mới, sản xuất theo hướng IPM, ICM nên chất lượng lúa gạo cũng như  sản lượng lương thực tăng cao. Các sản phẩm chủ lực của tỉnh, các vùng chuyên canh cây công nghiệp như cao su, cà phê, hồ tiêu tiếp tục ổn định và phát triển; người trồng cà phê đã thực hiện liên kết sản xuất theo tiêu chuẩn 4C. Đây là hướng đi để tiến tới sản xuất, tiêu thụ cà phê bền vững. Vùng rau, hoa xứ lạnh, sâm Ngọc Linh từng bước phát triển đúng hướng, nhiều nông trại hữu cơ được hình thành và  đi vào sản xuất. Ngoài ra, chính sách hỗ trợ phát triển cây cà phê xứ lạnh được triển khai trên địa bàn 3 huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Plông bước đầu đã hình thành vùng chuyên canh cà phê chè; Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen đã và đang có nhiều dự án đầu tư theo định hướng sản xuất nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao.

Thanh Tùng – Công Luận

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *