(kontumtv.vn) – Tiếp tục triển khai lộ trình sử dụng gạch không nung, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Văn bản số 2732 yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng, tham mưu ban hành Kế hoạch phát triển vật liệu xây không nung, chấm dứt sản xuất gạch xây đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh.

Sản xuất gạch không nung
Sản xuất gạch không nung

Trọng tâm là tăng cường sử dụng nguyên liệu chất thải công nghiệp, vật liệu có sẵn tại địa phương để sản xuất gạch không nung, hạn chế sử dụng cát tự nhiên; xây dựng kế hoạch và lộ trình xóa bỏ các cơ sở sản xuất gạch xây đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn và cập nhật vào kế hoạch chung của tỉnh; điều tra, khảo sát, tính toán nhu cầu sử dụng gạch tuynel, trên cơ sở đó đề xuất quy hoạch sản xuất gạch tuynel cho phù hợp vị trí cơ sở sản xuất, vùng nguyên liệu, công suất… Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện dự án đầu tư từ khâu tổ chức thẩm định, trình phê duyệt dự án, hồ sơ thiết kế; công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và thanh quyết toán vốn đầu tư đảm bảo lộ trình sử dụng gạch không nung là 30% năm 2017, 50% năm 2018, 70% năm 2019 và 100% từ năm 2020 trở đi theo Chỉ thị số 03 ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *