(kontumtv.vn) – Ngày 20/5, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm triển khai thực hiện QĐ 2166  của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020, giai đoạn 2011-2015, các nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2016-2020. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tuyến chủ trì Hội nghị.

 Tham dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đào Xuân Quí và lãnh đạo các sở, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc ngành Y tế tỉnh.

Giai đoạn 2011-2015, ngành Y tế đã nỗ lực triển khai, thực hiện về phát triển y, dược cổ truyền và đã đạt được một số kết quả nổi bật. Điển hình là thành lập được Cục Quản lý y, dược cổ truyền. Mạng lưới quản lý nhà nước  về y, dược cổ truyền  được củng cố và hoàn thiện. Số bệnh viện y học cổ truyền tuyến tỉnh tăng từ 53 bệnh viện năm 2010 lên 58 bệnh viên vào năm 2015. Gần 93% bệnh viện đa khoa, chuyên khoa ở các tuyến đã thành lập khoa hoặc tổ y học cổ truyền, gần 63% bệnh viện đa khoa tuyến huyện có khoa y học cổ truyền. Tỷ lệ khám bệnh bằng y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại ngày càng tăng cao, góp phần quan trọng trong chăm sóc sức khỏe toàn diện của nhân dân.

Y học cổ truyền góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người dân
Y, dược cổ truyền góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người dân

 Thảo luận tại Hội nghị, bên cạnh chia sẻ những kinh nghiệm để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phát triển y, dược cổ truyền, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ rõ những khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển y, dược cổ truyền đến năm 2020 ở giai đoạn 2011-2015. Đáng quan tâm là nguồn ngân sách và nguồn lực dành cho lĩnh vực y, dược cổ truyền còn hạn chế, trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại ngày càng tăng cao; chưa có chính sách ưu tiên phát triển công tác khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền; phân bổ nhân lực y học cổ truyền chưa hợp lý; chưa có chính sách bao tiêu sản phẩm dược liệu theo chuỗi từ vùng nuôi trồng dược liệu, bào chế, sản xuất  thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền; thiếu các cây giống dược liệu; thiếu nguồn nhân lực nghiên cứu về y, dược cổ truyền … Từ thực trạng này, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phát triển y, dược cổ truyền trong giai đoạn 2016-2020.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh: Giai đoạn 2016 – 2020 phải tạo bước chuyển biến rõ rệt trong công tác kế thừa, bảo tồn và phát triển mạnh y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y học hiện đại trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bằng y dược cổ truyền. Để đạt mục tiêu này, các địa phương phải hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý và mạng lưới khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền; phát triển nguồn nhân lực; đổi mới cơ chế, chính sách y dược cổ truyền; phát triển dược liệu, thuốc cổ truyền và thuốc dược liệu; đầu tư ngân sách cho lĩnh vực y, dược cổ truyền…

                                                           Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *