(kontumtv.vn) – UBND tỉnh vừa phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2030 nhằm dự báo nhu cầu, phương hướng, giải pháp phát triển các loại hình nhà ở, chất lượng nhà ở trên địa bàn tỉnh theo từng giai đoạn.

Trong đó, phấn đấu đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 26m2 sàn/người; tăng tỷ lệ nhà ở kiên cố trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 40%; khu vực đô thị đạt khoảng 50%, khu vực nông thôn đạt khoảng 35%; giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và nhà ở đơn sơ. Giai đoạn đến năm 2030, đặc mục tiêu diện tích nhà ở bình quân trên địa bàn tỉnh sẽ đạt khoảng 30m2 sàn/người; nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 85% và không để phát sinh nhà ở đơn sơ trong khu vực đô thị./.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *