(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Quyết định phê duyệt chương trình phát triển đô thị thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến năm 2030.

 Mục tiêu của chương trình là đảm bảo phát triển đô thị thành phố Kon Tum phù hợp với sự phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh, chính trị, quốc phòng tại địa phương. Việc phát triển đô thị nhằm góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trên địa bàn. Theo đó, UBND tỉnh định hướng phát triển đô thị thành phố Kon Tum có bản sắc riêng, là điểm nhấn về phát triển đô thị của khu vực Bắc Tây Nguyên, xứng tầm là trung tâm văn hóa, giáo dục, chính trị, khoa học, kỹ thuật và vùng kinh tế động lực của tỉnh.

Để đạt được mục tiêu phát triển đô thị thành phố Kon Tum là thành phố xanh mới trong tương lai, địa phương cần hoàn thành 8 nhóm chỉ tiêu về nhà ở, giao thông, cấp thoát nước, môi trường, chất thải rắn, hệ thống chiếu sáng và cây xanh. Trên cơ sở này, UBND tỉnh giao UBND thành phố Kon Tum tổ chức triển khai thực hiện chương trình phát triển đô thị theo lộ trình; lồng ghép các nội dung của chương trình vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm của địa phương; chủ động rà soát, điều chỉnh quy hoạch các khu chức năng trong đô thị do thành phố quản lý; phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai chương trình, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung các nội dung của chương trình cho phù hợp với thực tiễn.

Thu Trang – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *