(kontumtv.vn) – Căn cứ Nghị quyết số 67, ngày 30/12/2019 của HĐND tỉnh Kon Tum, ngày 10/2/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đã ký Quyết định số 05 về việc phê duyệt Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

PHE DUYET DE AN CHO VAY TIEU DUNG TU NGUON VON NGAN SACH DIA PHUONG

Đề án được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh Kon Tum. Đối tượng vay vốn hộ gia đình là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, hộ mới thoát nghèo, gặp khó khăn đột xuất về tài chính do ốm đau, bệnh tật phải điều trị dài ngày; tai nạn đột xuất; thiên tai, hỏa hoạn làm nhà cửa, tài sản, phương tiện đi lại bị hư hỏng cần khắc phục ngay (kể cả trường hợp đang còn dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội); để kinh doanh, buôn bán nhỏ có nhu cầu vay vốn để ổn định cuộc sống với lý do chính đáng, hợp pháp. Nguồn vốn cho vay từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cấp tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện để cho vay. Mức cho vay tối đa không quá 30 triệu đồng/hộ/cá nhân. Lãi suất cho vay là 7,92%/năm, tương đường 0,66%/tháng. Thời hạn giải ngân vốn vay trong vòng 24h kể từ thời điểm người có nhu cầu vay vốn đăng ký và lập hồ sơ vay vốn tại thôn trưởng hoặc tổ tiết kiệm và vay vốn (nếu đảm bảo điều kiện được vay vốn)…

UBND tỉnh giao Sở Tài chính là cơ quan đầu mối, giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh là cơ quan chủ trì triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh thông qua các đơn vị trực thuộc, các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác, thôn trưởng, tổ tiết kiệm và vay vốn và các đơn vị có liên quan. Quyết định có hiệu lực từ ngày 19/2/2020.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *