(kontumtv.vn) – Chiều ngày 14/7, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn, UBND tỉnh  họp chuyên đề tháng 6 năm 2021. Dự họp có các phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành là Ủy viên UBND tỉnh.

Phiên họp chuyên đề lần này, các Thường trực và Ủy viên UBND tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến và thống nhất thông qua các Tờ trình dự thảo Nghị Quyết, Quyết định về Sửa đổi, bổ sung Điều 2, Nghị quyết số 36 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh KonTum, ban hành kèm theo Quyết định số 53 ngày 19 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Kon Tum; Quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Việc bãi bỏ Quyết định số 49 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Quy định điều kiện hoạt động của xe thô sơ và việc vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Ban hành quy định về tổ chức, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum; Việc ban hành Quyết định Kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 07 ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018 – 2020.

Phiên họp cũng dành thời gian thảo luận, cho ý kiến đối với  công tác quản lý, vận hành hai tòa nhà tại Trung tâm hành chính mới của tỉnh. Trong đó, chú trọng đưa ra các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh và đảm bảo điều kiện làm việc của các đơn vị./.

Thanh Tùng – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *