(kontumtv.vn) – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc vừa làm việc với Hội Chữ thập đỏ tỉnh về tình hình thực hiện các hoạt động và phương hướng nhiệm vụ của Hội trong thời gian tới.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động trên 20 tỷ đồng trợ giúp cho hơn 53.000 lượt người khó khăn trên địa bàn tỉnh; hoàn thành việc tổ chức các đợt Hiến máu tình nguyện theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, Hội vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ hội; kinh phí hoạt động; công tác khen thưởng người hiến máu theo quy định và chưa thành lập được Quỹ nhân đạo cấp tỉnh. Ngoài ra, một số công tác, hoạt động Hội chưa được triển khai theo yêu cầu của TW Hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời chia sẻ những khó khăn mà Hội đang gặp phải. Đối với các kiến nghị, đề xuất của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan liên quan nghiên cứu, có ý kiến trả lời để Hội thực hiện đảm bảo theo quy định hiện hành. Ngoài ra, trên cơ sở biên chế được giao, Hội chủ động rà soát, sắp xếp, bố trí công việc phù hợp đối với cán bộ hội, chuyên viên; đề nghị Sở Tài chính sớm kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh bố trí trụ sở làm việc mới và hướng dẫn Hội thành lập Quỹ nhân đạo cấp tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội Chữ thập đỏ cần phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng quy chế hoạt động phù hợp theo quy định của pháp luật; tổ chức kết nối, vận động các nguồn lực XHH, hỗ trợ người dân vùng khó khăn. Đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch các chương trình hoạt động của Hội và tăng cường quản lý thu, chi thực hiện các dự án nhân đạo, nhất là đối với các nguồn hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; rà soát các nội dung liên quan đến Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam để báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định./.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *