(kontumtv.vn) – Tại Thông báo 387/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ, Luật tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP, chấn chỉnh những tồn tại và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân.

Ảnh minh họa

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, các Bộ, ngành, địa phương quán triệt, thống nhất nhận thức, cách làm và triển khai đồng bộ các giải pháp theo Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị; thực hiện nghiêm quy định của Luật tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật tiếp công dân và các văn bản chỉ đạo của  Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp phải đề cao trách nhiệm, sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; lấy hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những tiêu chí đánh giá năng lực, kết quả công tác.

Các Bộ, ngành, địa phương cần chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân. Thủ trưởng các Bộ, ngành, Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị  phải lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định của Luật tiếp công dân tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Thực hiện đầy đủ lịch tiếp công dân định kỳ; tăng cường tiếp dân, đối thoại với dân tại nơi xảy ra vụ việc để giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của dân ngay từ khi mới phát sinh, không để diễn biến  thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Cán bộ tiếp công dân phải lắng nghe, tôn trọng dân, giải thích, thuyết phục, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị phải quan  tâm, sắp xếp, bố trí cán bộ có năng lực, phẩm chất làm công tác tiếp công dân; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ tiếp công dân.

Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo xảy ra trên địa bàn, giải quyết kịp thời các vụ việc thuộc thẩm quyền; tiếp tục kiểm tra rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài để có biện pháp giải quyết dứt điểm, ổn định tình hình chính trị – xã hội ở địa phương. Trong quá trình giải quyết phải tổ chức đối thoại công khai, mời Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể chính trị – xã hội và Luật sư tham gia.

Đồng thời kiên trì tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, chấp hành quyết định giải quyết đúng chính sách, pháp luật, có lý, có tình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Những vụ việc đã thống nhất biện pháp giải quyết phải khẩn trương thực hiện, giải quyết dứt điểm, không để dân chờ đợi, khiếu kiện kéo dài. Những vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, cơ quan có thẩm quyền giải quyết cần chủ động thông tin kịp thời, đầy đủ cho báo chí để dư luận hiểu rõ bản chất vụ việc.

Đối với những người lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo có hành vi tổ chức, kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo người khác tập trung đông người khiếu nại, tố cáo, gây rối an ninh, trật tự công cộng; cố tình khiếu nại, tố cáo sai sự thật; lợi dụng khiếu nại, tố cáo để tuyên truyền chống nhà nước, xâm phạm lợi ích của Nhà nước; xuyên tạc, vu khống, đe dọa, xúc phạm uy tín, danh dự  của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo, người thi hành nhiệm vụ, công vụ khác; vi phạm quy chế tiếp công dân; đưa tin sai sự thật về việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo phải có biện pháp xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ, các Bộ, ngành chức năng của Trung ương tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo; phối hợp với các địa phương tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài. Các Đoàn thanh tra, kiểm tra của Trung ương trong quá trình giải quyết phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, trao đổi cụ thể, tạo sự đồng thuận trong quá trình giải quyết vụ việc, không vô hiệu hóa chính quyền địa phương.

Trong thời gian qua, với quyết tâm, nỗ lực của Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cho nên tình hình khiếu nại, tố cáo và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có chuyển biến tích cực. Số lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, số đơn thư và số vụ việc khiếu nại, tố cáo giảm; có 39/63 tỉnh, thành phố khiếu nại, tố cáo giảm. Số vụ việc giải quyết theo thẩm quyền đạt tỷ lệ cao; hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền được nâng cao.

Việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài đạt được kết quả tích cực: đã rà soát, giải quyết 494/528 vụ việc, đạt tỷ lệ 93,56%, còn 34 vụ việc đang khẩn trương tập trung giải quyết; các bộ, ngành, địa phương đang tiếp tục kiểm tra, rà soát  537 vụ việc, trong đó: 215 vụ việc đủ điều kiện chấm dứt thụ lý; 288 vụ việc đang xem xét, giải quyết. Qua kiểm tra, rà soát đã giải quyết dứt điểm được nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời kết luận, trả lời, chấm dứt thụ lý giải quyết đối với những trường hợp khiếu nại kéo dài.

Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo tuy có giảm số vụ việc, số đơn thư và số lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, nhưng khiếu nại đông người tăng, nhất là tại Trụ sở tiếp công dân của Trung ương tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh (tăng 17,85% số lượt người, 15,08% số đoàn đông người và 26,79% số vụ việc). Chất lượng giải quyết khiếu nại ở một số địa phương chưa cao, nhất là cấp huyện… Hiệu quả công tác tiếp công dân còn hạn chế, sự phối hợp giữa các cơ quan trong việc tiếp công dân chưa chặt chẽ; lãnh đạo một số địa phương chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc lịch tiếp công dân định kỳ, nhất là việc tiếp công dân tại nơi xảy ra vụ việc.

Phan Hiển/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *