(kontumtv.vn) – Ngày 13/10, tại Hà Nội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã dự Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 của Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc mừng Đại hội. – Ảnh: VGP/Lê Sơn

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả to lớn đã đạt được của Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua.

Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ KTXH của đất nước, của địa phương, đổi mới phương thức hoạt động, có trọng tâm, trọng điểm, cùng toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đường hướng “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào”, “Người Công giáo tốt phải là công dân tốt”.

Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã cổ vũ, động viên đồng bào chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đoàn kết rộng rãi đồng bào Công giáo trong và ngoài nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, phong trào phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xây dựng giao thông nông thôn, phong trào khuyến học, khuyến tài, hoạt động từ thiện, nhân đạo, giữ gìn an ninh trật tự…

Qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình, tiên tiến xuất sắc; tu sĩ, giáo dân và tổ chức Giáo hội Công giáo Việt Nam đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào, tạo không khí phấn khởi, yên tâm giữ đạo và chu toàn trách nhiệm công dân.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ mong muốn Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, các vị chức sắc, tu sĩ, giáo dân, các tổ chức thuộc Giáo hội Công giáo Việt Nam tiếp tục đồng hành, chung tay, sát cánh cùng nhân dân cả nước phát huy kết quả đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã  đề ra.

Phó Thủ tướng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Phó Thủ tướng khẳng định: Đảng và Nhà nước luôn nhất quán và tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người, quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật, phát huy những giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của tôn giáo cho quá trình phát triển của đất nước.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Đại hội và Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối, tập hợp, động viên đồng bào Công giáo trong và ngoài nước phát huy những giá trị tốt đẹp, nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu ngày càng có nhiều tổ chức, quý vị chức sắc, tu sĩ, giáo dân thuộc Giáo hội Công giáo Việt Nam là những điển hình tiên tiến trong phát triển KTXH, xây dựng đời sống văn hoá, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, đóng góp tích cực xây dựng quê hương, đất nước.

Nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện Giáo hội gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy truyền thống và giá trị đạo đức, văn hoá, tôn giáo, đấu tranh với các âm mưu chia rẽ dân tộc, tôn giáo. Tập hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đồng bào Công giáo, của tổ chức Giáo hội với Nhà nước và Mặt trận để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đồng bào Công giáo và tổ chức Giáo hội.

Ảnh: VGP/Lê Sơn

Đồng thời xây dựng, củng cố tổ chức các cấp ngày càng vững mạnh, xứng đáng với vai trò là tổ chức tập hợp, đoàn kết những người Công giáo Việt Nam. Động viên đồng bào Công giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, thực hiện đường hướng “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc” để phục vụ hạnh phúc của đồng bào và chỉ dẫn của Đức Giáo hoàng “người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”. Theo đó, cùng đồng bào trong nước và nhân dân các nước trên thế giới đấu tranh xây dựng và bảo vệ hoà bình, độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia và dân chủ, tiến bộ xã hội.

Báo cáo của Đại hội cho biết: Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tiếp tục được duy trì và phát triển cả bề rộng và chiều sâu, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm tốt cùng với nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, vừa góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vừa thực hiện tốt chương trình mục vụ hàng năm của Giáo hội Công giáo Việt Nam.

Thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”, đồng bào Công giáo đã góp hàng nghìn tỷ đồng và hàng chục nghìn ngày công để làm đường giao thông, công trình phúc lợi… Nhiều địa phương có đông đồng bào Công giáo sinh sống đã được chọn để làm điểm về xây dựng nông thôn mới, đến nay đã về đích nông thôn mới như huyện Hải Hậu (Nam Định), huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), huyện Đơn Dương (Lâm Đồng)…

Lê Sơn/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *