(kontumtv.vn) – Ngày 28/8, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2021 được tổ chức tại Hà Nội.

IMG_7675
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại Đại hội. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong đến dự và chủ trì Đại hội.

Đại hội còn đón lẵng hoa chúc mừng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng.

Đại hội đã thông qua khẩu hiệu và phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2021 là “Tiên phong đổi mới – Kiến tạo giá trị”.

Các chương trình hoạt động chính trong nhiệm kỳ tới được xác định là: Xây dựng và phát triển tổ chức Hội theo hướng chuyên nghiệp, trong đó tập trung mở rộng và phát triển tổ mô hình CLB trực thuộc và Cụm Doanh nhân trẻ; tổ chức chương trình bình chọn giải thưởng Sao vàng đất Việt, chương trình bình chọn giải thưởng Sao đỏ – Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu, chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc; tổ chức các diễn đàn đối thoại cấp quốc gia với Chính phủ và các bộ ngành, tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế – xúc tiến thương mại và tích cực tham gia các hoạt động chung của Hội Doanh nhân trẻ ASEAN-Trung Quốc; đồng hành và hỗ trợ doanh nhân trẻ, thanh niên trong vấn đề khởi nghiệp, tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao và trách nhiệm xã hội của doanh nhân trẻ.

Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khoá VI gồm 113 ủy viên; hiệp thương chọn cử ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Tập đoàn TTC Group giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khoá VI, và hiệp thương chọn cử 11 Phó Chủ tịch Hội khoá VI.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận, biểu dương những thành công, đóng góp to lớn của đội ngũ doanh nhân trẻ trong phát triển kinh tế đất nước trong thời gian qua; biểu dương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam đã có những định hướng cụ thể, rõ ràng và hỗ trợ Hội Doanh nhân trẻ trong các chương trình hoạt động.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá những năm qua, cộng đồng doanh nhân trẻ đã có những bước phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức tự lực tự cường, năng động sáng tạo, chủ động hội nhập, nhanh nhạy ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến tạo ra được những sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao, gây dựng uy tín thương hiệu, tạo việc làm cho người lao động, làm giàu chính đáng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực chỉ rõ còn một số hạn chế, bất cập. Vẫn còn những hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ hiệu quả hoạt động chưa cao, còn mang tính phong trào, chưa đồng đều giữa các ngành, địa phương. Sự gắn kết, chia sẻ giữa các hội thành viên còn chưa được thường xuyên. Nhận thức chính trị, kiến thức chuyên môn, năng lực quản lý, điều hành và việc tham mưu, góp ý đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật của một bộ phận hội viên còn hạn chế.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, đất nước ta đang đứng trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, do đó vai trò của cộng đồng các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp trẻ là hết sức quan trọng, nhằm tạo ra động lực mới cho nền kinh tế.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng mong Hội tiếp tục làm tốt vai trò tập hợp, kết nối, mở rộng quy mô, phát huy vai trò là chỗ dựa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, doanh nhân trẻ. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cần phấn đấu để tiếp tục trở thành ngọn cờ tiên phong tập hợp, đoàn kết doanh nhân trẻ, cùng với vai trò nòng cốt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam.”Chúng ta cần đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp mạnh mẽ trong giới trẻ, nhất là trí thức trẻ, để bổ sung và phát triển những lực lượng hùng hậu hơn cho đội ngũ các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam, nhằm tiến quân đầy khí thế vào cuộc cách mạng 4.0 thành công, đưa đất nước ta nhanh chóng bước lên sánh vai cùng các cường quốc 5 châu như Bác Hồ hằng mong ước”, Phó Thủ tướng nói.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cần đa dạng hóa các hình thức đồng hành cùng doanh nhân, vượt qua các khó khăn, thách thức, đoàn kết, sáng tạo, đi đầu trên mặt trận kinh tế, phát triển doanh nghiệp, chủ động, kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước những chủ trương, chính sách đúng đắn để tạo điều kiện cho những doanh nhân trẻ cống hiến nhiều nhất cho đất nước.

Các doanh nghiệp, doanh nhân trẻ phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao năng lực quản trị, đi đầu đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến, thông minh, không ngừng cải thiện năng suất, chất lượng, hiệu quả cạnh tranh xây dựng uy tín thương hiệu; đồng thời hỗ trợ lẫn nhau, tăng cường hợp tác liên kết, tham gia sản xuất vào chuỗi giá trị toàn cầu, đóng góp xứng đáng hơn nữa vào công cuộc kiến thiết kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, các doanh nghiệp, doanh nhân trẻ cần tích cực hưởng ứng tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ và giúp đỡ người nghèo…

Theo Phó Thủ tướng, với tinh thần xây dựng một Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp, Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi và tiếp tục quan tâm lắng nghe, hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để doanh nhân trẻ phát triển. Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị các ban, ngành, địa phương quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết 35/NQ-CP về phát triển doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, đồng hành, hỗ trợ tối đa cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh mới.

“Tôi tin tưởng thời gian tới, Hội và mỗi doanh nhân trẻ sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, cống hiến to lớn hơn nữa, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Mong rằng với nhiệt huyết, trí tuệ, hoài bão, tự hào dân tộc, các doanh nghiệp trẻ sẽ vươn lên, vươn tới những thành công mới trên con đường phát triển”, Phó Thủ tướng mong muốn.

Tại Đại hội, Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ khóa V (nhiệm kỳ 2014-2017) đã được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Lê Sơn/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *