(kontumtv.vn) – Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua”, những năm qua, các cấp Công đoàn  tỉnh Kon Tum đã triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua nổi bật, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia.

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã có nhiều sáng tạo, đổi mới và phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực, trở thành động lực quan trọng trong hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. Nổi bật là các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Các phong trào này đều xác định mục tiêu thi đua cụ thể, liên quan mật thiết đến các sự kiện lịch sử, chính trị của tỉnh, của đất nước và tổ chức Công đoàn. Ông Rơ Chăm Long, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum nói: “Trong 6 tháng đầu năm, đã có 567 tập thể, trên 2.000 cá nhân đăng ký thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, trên 12.000 lao động nữ đăng ký phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Các cấp Công đoàn đã thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động”.

thi dua

Hiện nay, toàn tỉnh có gần 50.000 công nhân, viên chức, người lao động; trong đó, hơn 34.300 đoàn viên công đoàn. Năm 2017, các cấp Công đoàn đã chủ động phối hợp với chính quyền, doanh nghiệp, các đơn vị sử dụng lao động tích cực quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Công đoàn viên chức tỉnh hỗ trợ xây mới và sửa chữa 10 căn nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên, lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền hơn 350 triệu đồng. Ông Bùi Văn Phương, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Kon Tum cho biết: “Thực hiện phong trào thi đua yêu nước của LĐLĐ tỉnh phát động, ngay từ đầu năm, Công đoàn Viên chức đã có kế hoạch và triển khai đến các đơn vị trực thuộc, tổ chức phát động phong trào thi đua. Hưởng ứng phong trào thi đua gắn với kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn, Công đoàn Viên chức đã cùng phối hợp với LĐLĐ tỉnh trao nhà mái ấm công đoàn cho một đoàn viên, hỗ trợ 35 triệu đồng”.

Để các phong trào thi đua đi vào thực chất, nhận được sự tham gia tích cực của đoàn viên, người lao động, Công đoàn viên chức các cấp đã không ngừng đổi mới hình thức và nội dung hoạt động của các phong trào, nhất là luôn bám sát thực tiễn và gần gũi với đời sống lao động sôi nổi của đoàn viên, công nhân, viên chức. Ông Lâm Xuân Lịch, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum nói: “Mọi phong trào đều có những giải thưởng tương xứng, có giá trị, nhằm động viên người lao động tham gia phong trào hết sức tích cực. Đối với công ty, việc phát động phong trào mang tính rộng khắp, để làm sao từng đơn vị thi đua, nhà nhà thi đua, người người thi đua. Mọi người đều trên tinh thần thi đua và tham gia rất tích cực”.

 “Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo cho các cấp Công đoàn thực hiện có hiệu quả Năm Vì lợi ích đoàn viên công đoàn, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Mỗi đoàn viên phải có chương trình, hành động, việc làm cụ thể, hiệu quả, thiết thực; tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam, Công đoàn vững mạnh về mọi mặt”. Ông Rơ Chăm Long cho biết.

Qua các phong trào thi đua yêu nước, số lượng tập thể, cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, lao động xuất sắc, chiến sỹ thi đua các cấp ngày càng tăng lên. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen vì những đóng góp tiêu biểu cho hoạt động Công đoàn. Có thể nói, các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động đã góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội tại địa phương.

Thu Trang – Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *