(kontumtv.vn) – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, các phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Thủ tướng nêu rõ, các phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Chiều 23/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã chủ trì phiên họp thứ 56 của Hội đồng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2014 và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 của Hội đồng; thảo luận về kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2014, những nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 do Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà trình bày tại phiên họp cho thấy, trong năm 2014, công tác thi đua, khen thưởng đã được các bộ, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Vai trò quản lý Nhà nước được tăng cường thông qua việc tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng, tạo cơ sở pháp lý để quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Phong trào thi đua ngày càng thiết thực, hiệu quả ở cả chiều rộng và chiều sâu, có nhiều đổi mới, sáng tạo, từng bước khắc phục tính hình thức. Các cấp ủy, chính quyền đã quan tâm chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua.

Các phong trào thi đua được triển khai thiết thực hơn, có tiêu chí và nội dung thi đua rõ ràng, cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao. Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được nhân dân hưởng ứng tích cực và đạt được những kết quả quan trọng.

Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến có những chuyển biến rõ nét; có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan thông tin, truyền thông trong việc giới thiệu, tuyên truyền về các điển hình tiên tiến.

Công tác khen thưởng được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện kịp thời, chất lượng khen thưởng được nâng lên. Các bộ, ngành, địa phương đã chú trọng sử dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền để khen thưởng kịp thời các trường hợp có thành tích; đồng thời quan tâm hơn trong việc khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác…

Năm 2015, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương xác định những nhiệm vụ trọng tâm lớn là: Tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; tổ chức tốt đại hội thi đua, hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng và vai trò tham mưu của cơ quan chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng các cấp…

Phiên họp thứ 56 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, năm 2014, hoạt động công tác của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, cơ quan thường trực của Hội đồng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, từ tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách, luật pháp,… cho tới chỉ đạo, triển khai thực hiện, kiểm tra đôn đốc các nhiệm vụ liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng.

Từ hoạt động của Hội đồng, cùng với hoạt động chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền… phong trào thi đua trong cả nước năm 2014 vừa qua đạt được nhiều kết quả tốt. Các phong trào thi đua phong phú, đa dạng, như phong trào xây dựng nông thôn mới, hướng về biển đảo, học tập làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong trào sản xuất giỏi…

Thông qua các phong trào phong phú đó đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực: Xây dựng và bảo vệ đất nước, trong làm kinh tế, trong thực hiện các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, trong xây dựng nông thôn mới… Gắn với các phong trào thi đua, với các tấm gương điển hình… việc nhân rộng các điển hình tiên tiến cũng được thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn.

Công tác khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, kịp thời và tốt hơn. Đặc biệt, trong năm 2014 đã khen thưởng rất kịp thời đối với những tấm gương tiêu biểu là những người trực tiếp lao động, sản xuất.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, năm 2015 là năm có ý nghĩa quan trọng, có nhiều sự kiện lớn của đất nước, là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp và cũng là năm cuối của Kế hoạch 5 năm (2011-2015). Vì vậy, cần phải hết sức phấn đấu nỗ lực để thực hiện đạt cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra, trong đó trước hết là phải nỗ lực đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu KT-XH năm 2015.

Bên cạnh đó, phải bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia; bảo đảm ổn định chính trị-xã hội trên cơ sở tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường đồng thuận xã hội; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế của đất nước; không ngừng củng cố tiềm lực an ninh-quốc phòng…

Trên tinh thần chung như vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, các phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Theo đó cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phát động các phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực, hiệu quả hơn, gắn liền với việc đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua; mặt khác cũng phải lên án mạnh những hành vi xấu, những hành vi thiếu trách nhiệm.

Đồng thời, tiếp tục quan tâm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác khen thưởng, kịp thời khen thưởng, tôn vinh các trường hợp có thành tích đột xuất, người trực tiếp lao động, sản xuất…

Tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng để hoàn thiện Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2014, những nhiệm vụ trọng tâm năm 2015, cũng như tiếp thu ý kiến để xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và thống nhất về mặt nguyên tắc sẽ tổ chức Đại hội vào quý IV/2015.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nêu nhiều ý kiến cụ thể liên quan đến chủ đề, hình thức tổ chức, nội dung, chương trình… của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Nguyễn Hoàng/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *