(kontumtv.vn)-Ngày 29/11, UBMT TQ Việt Nam phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đơn vị được Mặt trận thành phố chọn tổ chức điểm cấp cơ sở.

 phuong tran hung dao to chuc dai hoi

 

Trong nhiệm kỳ qua, UBMT TQ Việt Nam phường Trần Hưng Đạo đã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển Kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được chú trọng, nhân dân đóng góp 1,5 tỷ đồng cùng Nhà nước bê tông hóa 4,7 km đường giao thông, tu sửa 7 tuyến đường đất dài 4,5 km; xây dựng và tu sửa 3 hội trường tổ dân phố; hỗ trợ giúp nhau cây, con giống để phát triển kinh tế gia đình…Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, nhân dân tham gia đóng góp “ Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” được gần 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 8 nhà tình nghĩa, 75 hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình. Trong nhiệm kỳ UBMTTQ Việt Nam phường còn tích cực phối hợp giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Phát huy tính dân chủ, khách quan, tại Đại hội đã hiệp thương chọn cử 31 ủy viên UBMT TQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu 6 đại biểu tham dự Đại hội UBMTTQ VN thành phố Kon Tum nhiệm kỳ 2019-2024./.

CTV Minh Phượng-Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *