(kontumtv.vn) – Xác định nhiệm vụ quản lý và phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, thời gian qua Sở TN&MT tỉnh Kon Tum đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý quy hoạch sử dụng đất. Để hiểu rõ hơn về những kết quả đạt được trong thời gian qua và định hướng trong thời gian đến về công tác này, phóng viên Đài PT – TH Kon Tum có cuộc trao đổi với ông A Byot – Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh.

PV: Thưa ông, thời gian qua Sở TN&MT tỉnh đã thực hiện công tác quản lý quy hoạch sử dụng đất như thế nào. Kết quả đạt được?

Ông A Byot: Trong thời gian vừa qua, Sở TN&MT tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh về công tác quy hoạch sử dụng đất 10 năm (2011 – 2020) và 5 năm kỳ đầu (2010 – 2015), mục tiêu quản lý quy hoạch là để đảm bảo điều kiện cân đối về sử dụng đất về phát triển cho các nhà đầu tư, đảm bảo cân đối vừa có đất cho nhân dân sản xuất, vừa được nhà đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh tại địa bàn, tạo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội tại địa bàn, đó là mục tiêu trong quy hoạch của Sở trình UBND tỉnh. Đối với quy hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh là đảm bảo về sử dụng đất, về quy mô các dự án, các vùng sản xuất, các vùng tiểu thủ công nghiệp, kể cả các vùng quy hoạch chợ đầu mối, chợ nông thôn, các vùng đất công cộng để đảm bảo hài hòa cho hoạt động phát triển của tỉnh nói chung. Trên cơ sở định hướng như thế, Sở đã tham mưu UBND tỉnh vừa đi kiểm tra kế hoạch sử dụng đất các huyện để uốn nắn, cập nhật và xử lý kịp thời trong việc các nhà đầu tư nếu không thực hiện thì thu hồi lại để giới thiệu cho các nhà đầu tư khác, đảm bảo trong sử dụng đất có hiệu quả nhất. Trong thời gian vừa rồi, tỉnh cũng thu hồi rất nhiều dự án, ví dụ như nhà đầu tư Thiên Trường tại Cụm Công nghiệp huyện Đăk Glei, thu hồi của các công ty lâm nghiệp giao về địa phương quản lý, bố trí sử dụng cho người dân, rồi thu từ các công ty cao su sử dụng đất gần hết chu kỳ kinh doanh để bàn giao địa phương quản lý.

Ông A BYot - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Kon Tum
Ông A Byot – Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Kon Tum

PV: Trên cơ sở của Luật Đất đai năm 2013, Sở TN&MT tỉnh đã có tham mưu UBND tỉnh về Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Kon Tum đến năm 2020 như thế nào? Thưa ông.

 Ông A Byot: Sau khi có Luật Đất đai năm 2013, Sở TN&MT tỉnh đã tham mưu UBND lập quy hoạch sử dụng đất từ năm 2016 – 2020, 5 năm kỳ cuối, trên cơ sở rà soát của từng huyện, thành phố và các ngành có sử dụng đất đai như Giáo dục, Y tế, Công Thương đăng ký phát triển ngành của họ đến năm 2020 là với quy mô bao nhiêu, mục đích sử dụng gì. Trên cơ sở đó  Sở cập nhật và tổng hợp chung cho toàn tỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh và tổ chức hội thảo, mời các huyện, thành phố, các ngành có sử dụng đất đai trên cơ sở phát triển trên các lĩnh vực, sau đó thống nhất tầm nhìn và định hướng phát triển đến năm 2020, đưa vào quy hoạch sử dụng đất từ 2016 – 2020. Đó là mục tiêu về quy hoạch sử dụng đất để đảm bảo hài hòa các mặt phát triển. Đối với quy hoạch 5 năm kỳ cuối 2016 – 2020 của tỉnh liên quan đến đảm bảo giữ được diện tích lúa nước và thực hiện theo chủ trương của Trung ương, đối với đất lúa nước là bảo vệ nghiêm ngặt. Nếu quy hoạch chuyển mục đích đất trồng lúa nước sang mục đích khác, diện tích dưới 10 ha phải được HĐND tỉnh thông qua, trên 10 ha là phải Chính phủ phê duyệt mới triển khai được chuyển đổi mục đích. Đối với đất Lâm nghiệp và rừng tự nhiên thì thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ, không cho phép các dự án đầu tư mà chuyển đổi diện tích đất lâm nghiệp. Trên cơ sở đó Sở tham mưu UBND tỉnh dứt khoát dự án nào khảo sát muốn đầu tư liên quan đến đất rừng thì Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh rút ngay dự án đó. Về kết quả đối với quy hoạch sử dụng đất 2016 – 2020, Sở đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh và đã có nghị quyết rồi, trên cơ sở Nghị quyết của HĐND tỉnh, đến thời điểm hiện nay UBND tỉnh đã ban hành Tờ trình để trình Chính phủ phê duyệt.

PV: Thưa ông, để công tác quản lý đất đai đạt hiệu quả cao, thời gian tới Sở TN&MT tỉnh có những giải pháp cụ thể như thế nào?

Ông A Byot: Để triển khai thực hiện quản lý tốt quy hoạch sử dụng đất trong thời gian tới, Sở sẽ chủ động tham mưu UBND tỉnh kiểm tra, rà soát diện tích các ngành, các huyện đã đăng ký triển khai, hàng năm phải kiểm tra, nếu họ không triển khai, Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh thu hồi về để giới thiệu cho nhà đầu tư khác. Đối với các ngành, sau khi đăng ký, Sở sẽ rà soát các dự án, nếu đầu tư không đảm bảo, không có khả thi về nguồn lực thì sẽ tham mưu UBND tỉnh thu hồi lại để giao cho địa phương bố trí sử dụng cho mục đích khác để phát triển kinh tế – xã hội và không chỉ phát triển phát triển về kinh tế, mà còn đảm bảo về xã hội và môi trường.

PV: Vâng, cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *