(kontumtv.vn) – Năm 2018, tuy chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Kon Tum tăng hai bậc so với năm 2017, song vẫn chỉ xếp thứ 59 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và đứng thứ 4 trong số 5 tỉnh Tây Nguyên. Để cải thiện và nâng cao PCI, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp trọng tâm.

Quan tam cai thien va nang cao PCI tinh KonTum

Trước hết, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Chương trình hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019 của UBND tỉnh cần được các sở, ban ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả; gắn với triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, khẩn trương khắc phục hạn chế, yếu kém qua đánh giá xếp hạng PCI năm 2018 của tỉnh; nhất là khắc phục yếu kém, hạn chế liên quan đến 05 chỉ số thành phần có điểm số thấp hơn hoặc sát với điểm trung vị, đồng thời phấn đấu nâng hạng các chỉ số thành phần này. Đó là chỉ số thành phần về tính minh bạch và tiếp cận thông tin, chi phí thời gian thực hiện các quy định của Nhà nước, chi phí không chính thức, chỉ số về tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh, chỉ số về thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu chính quyền địa phương trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, rà soát để đơn giản hóa, rút ngắn các quy trình, thủ tục liên quan; giúp doanh nghiệp, cá nhân dễ dàng tiếp cận nhất; như quy trình giao đất, cho thuê đất, giới thiệu địa điểm xây dựng, hoạt động môi trường, điều kiện kinh doanh, hay việc triển khai mô hình một cửa, một cửa liên thông …

Không chỉ quan tâm phổ biến rộng rãi đường dây nóng và địa chỉ cụ thể của đơn vị, địa phương để tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân đối với công chức có hành vi nhũng nhiễu, làm cơ sở xử lý kịp thời, nghiêm túc, vấn đề nâng cao tinh thần, trách nhiệm thực thi văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh của cán bộ, công chức, viên chức cũng là một trong số yêu cầu trọng tâm cần được đảm bảo, góp phần cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong thời gian tới.

Nghĩa Hà- Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *